Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT STELT INFRASTRUCTUUR TER BESCHIKKING VOOR TIJDELIJKE BEWONING

Afbeelding HOGENT stelt infrastructuur ter beschikking voor tijdelijke bewoning

HOGENT maakt achttien kamers van het voormalige studentenhome op campus Vesalius opnieuw gebruiksklaar voor erkende vluchtelingen en een Time-outproject. Het gebouw wordt al enige tijd niet meer gebruikt en in afwachting van een nieuwe bestemming stelt HOGENT een verdieping kosteloos ter beschikking van mensen in een precaire woonsituatie. Ze sloot hiervoor een overeenkomst met de Taskforce Wonen van de stad Gent.

 

In het voormalige studentenhome Vesalius (Keramiekstraat 80, Gent) wordt vanaf eind oktober één vleugel (18 kamers) van de tweede verdieping ter beschikking gesteld voor mensen in woonnood. Dertien kamers blijven gereserveerd voor alleenstaande, erkende vluchtelingen,  de overige vijf kamers zijn voorbehouden voor het Time-out project dat daklozen de kans biedt er voor een bepaalde periode volledige dagen te verblijven. Alle kamers worden door HOGENT gebruiksklaar gemaakt. Het gaat hier om een overeenkomst voor een periode van maximaal twee jaar, want een deel van het pand wordt door de HOGENT te koop aangeboden. Dit tijdelijk recht op bewoning is gratis.    


De politie was er eerder al


Het voormalige studentenhome op de campus Vesalius werd al geruime tijd verlaten door onze studenten door de ingebruikname van de nieuwe studentenresidentie Schoonmeersen. Het is niet voor het eerst dat het studentenhome Vesalius een nieuwe (tijdelijke) bestemming krijgt. Sinds 2017 gebruiken de diensten Geweldpleging en Bewapening én het Hondenteam van de Gentse Politie, in het kader van hun opleidingen en trainingen,  al vijf verdiepingen. Een afzonderlijke toegang én een bufferverdieping moeten ervoor zorgen dat zowel het nieuwe woonproject als de opleidingen van de politieteams de normale gang van zaken op de campus niet verstoren. Onze studenten merken er met andere woorden niets van.


Overeenkomst met Taskforce Wonen Stad Gent


In 2017 richtte de Stad Gent de Taskforce Wonen op om een antwoord te bieden op de noden van mensen die in een precaire woonsituatie verkeren of die niet wonen. Om een oplossing te bieden voor deze woonproblematiek zocht de Taskforce Wonen een aantal partners. HOGENT besliste, naast bijvoorbeeld ook UGent, zich te engageren als partner binnen dit project.