Facebook Pixel HOGENT trotse partner in Academie voor de Eerste Lijn - Hogeschool Gent

HOGENT trotse partner in Academie voor de Eerste Lijn.

Een uniek consortium van vier universiteiten en zes hogescholen, waaronder HOGENT, bundelen krachten, middelen, onderzoekscapaciteit en kennis voor de uitbouw van een sterke eerste lijn in de zorgsector. Eerstelijnszorg: het is een bijzonder actueel thema in onze samenleving, zeker nu steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen of zelf voor hun naasten met een zorgnood willen zorgen. De eerste lijn omvat iedereen die betrokken is bij het welzijn van en de zorg voor mensen die (nog) thuis wonen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten, apothekers, psychologen, welzijnswerkers,… maar ook mantelzorgers en vrijwilligers.

“We zijn bijzonder fier dat we met collega’s uit verschillende vakgebieden kunnen bijdragen aan dit project”, vertelt Didier Reynaert, lector sociaal werk. HOGENT heeft de voorbije jaren bijzonder veel expertise ontwikkeld in het kader van de verschuiving in de zorg naar meer gemeenschapsgerichte zorg. Daarbij lag de focus telkens weer op het belang van interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking, niet alleen tussen professionelen maar ook met het informele netwerk van mensen met een zorgnood. “Als partner in dit consortium kan onze opgebouwde expertise duurzaam verankerd en verder uitgerold worden binnen Vlaanderen. Vanuit HOGENT hopen we zo ook bij te dragen  aan een meer rechtvaardige en duurzame zorg,” besluit Reynaert.

De Academie voor de Eerste Lijn komt tot stand dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat 2,5 miljoen euro uittrekt voor vijf jaar. De Academie moet de onderzoekscapaciteit in Vlaanderen over de eerste lijn vergroten. Naast het vergroten van de onderzoekscapaciteit over dit thema, zal de Academie voor de Eerste Lijn ook de 60 Vlaamse eerstelijnszones ondersteunen door kennis op te bouwen over persoonsgerichte zorg en door samen met alle betrokken actoren, innovatieve instrumenten en actieplannen te ontwikkelen. Ten slotte moet de Academie de nood aan onderwijs en permanente vorming van zorgverleners helpen invullen.

Vanuit HOGENT zullen collega’s uit de vakgroepen Verpleegkunde, Orthopedagogie, Sociaal Werk en Audiologie, Logopedie en Ergotherapie elk vanuit hun eigen invalshoek bijdragen aan dit consortium, dat officieel van start gaat op 28 januari 2019.