Facebook Pixel HOGENT verplicht vaccin niet - Hogeschool Gent
HOGENT verplicht vaccin niet

HOGENT verplicht vaccin niet.

Naar aanleiding van enkele reacties op sociale media wil HOGENT benadrukken dat ze haar studenten niet verplicht zich te vaccineren. Ook de studenten die binnenkort starten met een stage in de zorgsector worden en kunnen hiertoe niet verplicht worden.

De reacties kwamen er op basis van een schermbeeld genomen tijdens een toelichtingssessie over stage. Wanneer de slide zonder bijhorende uitleg wordt bekeken, kan de indruk ontstaan dat een vaccin wordt verplicht. Dat is echter niet correct. Zich laten vaccineren is niet verplicht, maar in de zorgsector wel zeer gewenst.

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat instellingen in de zorgsector, die al maanden de strengste voorzorgsmaatregelen volgen, vragen dat stagiaires zich laten inenten. Dat wordt ook bevestigd in een rondvraag aan de stageplaatsen. Stageplaatsen zijn de eindverantwoordelijken voor de veiligheid van de collega’s, patiënten en bewoners en willen die maximaal beschermen. Studenten die zich niet willen vaccineren moeten zich hiervan bewust zijn. Hun keuze kan er namelijk toe leiden dat er moeilijkheden ontstaan met het volgen van de geplande stage.

Aan de vooravond van de stages kan niet worden gegarandeerd dat meteen een andere stageplaats kan worden gevonden waar vaccinatie niet vereist is of dat een alternatieve invulling aan de stage kan worden gegeven. HOGENT zal samen met deze studenten de mogelijkheden en scenario’s bekijken.

In totaal starten binnenkort ongeveer 1500 HOGENT-studenten een stage in de zorgsector. Alle studenten worden beschouwd als zorgpersoneel en kunnen rekenen op een vaccin, hetzij op de stageplaats zelf hetzij dankzij een samenwerking met UZGent, dat zich bereid heeft verklaard de stagiaires op te nemen in hun vaccinatiecentrum.

Publicatiedatum: 01/02/2021