Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

HOGENT VERSTERKT SAMENWERKING MET MOUNTAINS OF THE MOON UNIVERSITY IN OEGANDA

Afbeelding HoGent versterkt samenwerking met Mountains of the Moon University in Oeganda

Op 4 oktober ontving HoGent een delegatie van Mountains of the Moon University (Oeganda), naar aanleiding van de succesvolle samenwerking rond de organisatie van de Summer School afgelopen zomer en de intentie om deze samenwerking de komende jaren te bekrachtigen op vlak van zowel onderwijs, onderzoek als dienstverlening.

Een samenwerkingsverband met veel potentieel voor interdisciplinair opleiden en onderzoeken, internationale gerichtheid en maatschappelijk engagement, duurzame capaciteitsopbouw en expertise-uitwisseling!

Na drie jaar gezamenlijk een Summer School georganiseerd te hebben aan de HoGent, trokken collega’s en een twintigtal studenten van de Faculteit Mens en Welzijn afgelopen zomer voor de eerste keer naar Oeganda. Gedurende twee weken volgden onze studenten opleiding samen met studenten uit Oeganda, Rwanda, Nigeria en Verenigd Koninkrijk. Dit South Intensive Programme  behandelde het vraagstuk hoe kwaliteit van zorg de kwaliteit van leven van verschillende doelgroepen (jongeren HIV/aids, ouderen, personen met een beperking, …) kan verbeteren. Aan de hand van lessen, groepswerken, debatten en praktijkbezoeken werkten studenten in een interdisciplinair en intercultureel verband intensief samen in het zoeken naar antwoorden op dit vraagstuk. Dit werd mogelijk gemaakt door het Global Minds programma met steun van VLIR-UOS en VLHORA en georganiseerd in samenwerking met IASSIDD (International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities). Volgende maand worden de ervaringen en bevindingen rond dit South Intensive Programme voorgesteld op de onderwijsdag van de partnerinstelling Erasmushogeschool Brussel, als inspirerende praktijk voor het interdisciplinair en internationaal opleiden van studenten.

“Het was een onderdompeling in stuk voor stuk andere maar prachtige culturen. Je ziet veel armoede en problemen maar voor alles vinden ze wel een oplossing en vooral ze blijven positief in het leven staan. Dit heeft mij als toekomstige ergotherapeut zeker aan het denken gezet: zoek het niet altijd te ver, een oplossing zit soms in kleine dingen die vaak binnen handbereik zijn. Een ervaring die ik in elk geval nooit zal vergeten en waar ik nog elke dag met een lach op mijn gezicht aan terug denk.” – Nina-Maria Colpaert, studente ergotherapie

Begin oktober werd ook de aftrap gegeven voor een meerjarig interdisciplinair onderzoeksproject, gefinancierd door het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksfonds van HoGent. Dat zal bestuderen hoe de lokale en internationale gemeenschap kunnen samenwerken om het leven met HIV/aids in scholengemeenschappen te faciliteren. Ook in dit verband werken onderzoekers uit verschillende opleidingen samen en krijgen studenten de kans om een deel van hun opleiding in Oeganda te realiseren via stage en bachelorproef onderzoek. Daaraan gekoppeld wordt vanaf januari 2018 met financiële steun van VLIR-UOS een Zuidinitiatief-project opgestart dat tot doel heeft een ‘community of practice’ op te richten waarin onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers in een structureel samenwerkingsverband competenties versterken en initiatieven opzetten om de noden rond HIV/aids bij jongeren beter te kunnen aanpakken in de toekomst.

“Voor mij was de Summer School ongelooflijk interessant, niet alleen op theoretisch vlak maar ook op intercultureel en persoonlijk vlak. Ik zou het iedereen aanraden!” – Talitha Van Vooren, studente verpleegkunde

Docenten en studenten uit de opleidingen Orthopedagogie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Logopedie en Audiologie, Voeding- en Dieetkunde HoGent;  Verpleegkunde en Maatschappelijke Gezondheidskunde Mountains of the Moon University ; Ergotherapie University of Rwanda; Verpleegkunde University of Nottingham.