Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT WAAGT HAAR KANS ALS LID VAN U!REKA EUROPEAN UNIVERSITY

Afbeelding HOGENT waagt haar kans als lid van U!REKA European University
U!REKA, de Urban Research and Education Knowledge Alliance, heeft zich aangemeld voor deelname aan het proefproject 'European Universities' in 2019. HOGENT is een van de zes partners.

In het kader van het proefproject, dat uit het Erasmus+-programma van de Europese Commissie wordt gefinancierd, komen nieuwe vormen van samenwerking voor het hoger onderwijs in Europa voort, om de Europese hogeronderwijsinstellingen van de toekomst te creëren. Binnen het proefproject hebben instellingen voor hoger onderwijs de handen ineengeslagen, zodat een nieuwe generatie creatieve Europeanen over taal-, vak- en landsgrenzen heen kunnen samenwerken om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en het tekort aan vaardigheden in Europa te verhelpen.

Voortrekker

U!REKA is een netwerk van zes Europese hogeronderwijsinstellingen dat in 2016 is opgericht. De partners zijn de Hogeschool van Amsterdam, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences in Helsinki, Oslo Metropolitan University en de Hogeschool Gent.

Ruim twee jaar na de oprichting van het platform zijn de samenwerkingsactiviteiten, zoals wederzijdse bezoeken van medewerkers en studenten, jaarlijkse conferenties en gezamenlijke onderzoeksprojecten in alle instellingen tot bloei gekomen. Nu kijken we ernaar uit om meer samen te doen om onze gezamenlijke benadering van praktijkgericht hoger onderwijs nog waardevoller te maken.

"De aanmelding voor het proefproject 'European Universities' geeft de partners de mogelijkheid een grote stap te zetten naar de ontwikkeling van een Europese instelling, waardoor ze hun gezamenlijke visie op onderwijs kunnen toepassen en de uitwisselingsmogelijkheden voor studenten en medewerkers enorm kunnen vergroten", aldus Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.

De visie die door de partners is ontwikkeld, draait om:

  • uitwisseling en meerwaarde bieden via gezamenlijke internationale onderwijsprojecten: voortbouwen op onze gedeelde ervaring met het aanbieden van onderwijs met geïntegreerde praktische ervaringen en deze ervaringen koppelen aan internationale mogelijkheden tot samenwerking;
  • inclusie en diversiteit: maatregelen ter ondersteuning van onze gezamenlijke missie om de deelname aan het hoger onderwijs te verbreden, met name binnen ondervertegenwoordigde groepen;
  • de urban labs en het quadrupel helix-model: verdieping van onze activiteiten in de bredere context van al onze belanghebbenden: de publieke, particuliere en non-profitsector, maatschappelijke organisaties en de regio. Via onze bestaande nauwe banden met de sectoren en bedrijven is U!REKA in staat duurzame internationale samenwerkingsverbanden te smeden met het oog op innovatie en om onze studenten zowel tijdens als na hun studie nieuwe mogelijkheden te bieden;
  • het 'gevoel' van een Europese hogeronderwijsinstelling tot stand brengen en stimuleren op al onze instellingen door speciale ruimte te creëren waar gezamenlijke projecten worden gestimuleerd en virtuele mobiliteit voor onze studenten mogelijk wordt gemaakt. In onze ogen hebben de partners van U!REKA een gedeelde identiteit die voortkomt uit ons gezamenlijke doel, maar die tegelijk de specifieke regio's tot uiting brengt.

U!REKA heeft eind februari 2019 haar projectaanvraag ingediend bij het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) van de Europese Commissie.

Voor meer informatie over U!REKA: raadpleeg www.ureka.eu of neem contact op met Kathleen Van Heule.