Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

IN DE KIJKER: ONDERZOEK VERPLEEGKUNDE

Afbeelding In de kijker: onderzoek verpleegkunde

De vakgroep verpleegkunde van de HoGent is goed bezig en dat valt op in binnen- én buitenland! Al jaren zetten zij in op onderzoek naar 'ageing' en zijn zij uitgegroeid tot experten terzake.

De vakgroep Verpleegkunde is doordrongen van een holistische mensvisie. De verbondenheid van de psychologische, sociale, somatische en existentiële facetten van elke mens, én de integratie hiervan in alle deelaspecten van de zorg, staan centraal. Deze visie weerspiegelt zich niet enkel in het curriculum van de opleiding Verpleegkunde, maar ook in het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat binnen de vakgroep wordt gevoerd.

Het onderzoek van de vakgroep verpleegkunde situeert zich binnen twee onderzoekslijnen. De onderzoekslijn 'Evidence-based care' streeft kenniscreatie en -implementatie na, met als doel de kloof tussen de ‘state of the science’ en de verpleegkundige praktijk te helpen dichten. 'Zorg & maatschappij'  focust dan weer op de continuïteit van optimale zorgverlening vanuit het perspectief en de individuele context van de zorgvrager in elke levensfase. Vaak focust het onderzoek van de vakgroep op de specifieke doelgroep van ouderen. Zij hebben dan ook heel wat expertise in huis over deze doelgroep en dat hebben ze voorbije maanden kunnen tonen.

  • Op het European Nursing Congres sleepte Leen Van Landschoot de Best Poster Award in de wacht voor haar poster over 'The role of the nurse in integrating healthcare and social care to support ‘ageing in place’. De jury was lovend: "The quality of the visual presentation was high. A difficult concept of the role of the nurse in integrating healthcare and social care was made visible in one view. This project was both an innovation and a research study with as well as patient involvement as public involvement well established." Lees hier meer over dit onderzoeksproject.
  • Op het Geriatrisch Symposium (vzw HBO Verpleekunde) stelden Jorrit Campens en Tineke Schietecat het project 'Optimale zorg en ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking' voor. Meer info over dit project vind je hier.
  • Nico De Witte en Jorrit Campens werden als experten uitgenodigd door VIGez voor een workshop rond 'gezond ouder worden'. VIGez is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Ze willen een integrale werking rond 'gezond ouder worden' ontwikkelen en zullen daarvoor een beroep doen op o.a. de expertise van de vakgroep Verpleegkunde.

Wil je meer weten over de expertise van de vakgroep verpleegkunde? Surf dan naar ons expertiseportaal.