Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INCLUSIEF VERGADEREN. MEER DAN EEN CLIËNTVERGADERING

Afbeelding Inclusief vergaderen. Meer dan een cliëntvergadering

Over vergaderen is er al heel wat geschreven terwijl er over bewonersvergaderingen, cliëntenraden en gebruikersoverleg heel wat minder informatie te vinden is. Heel wat voorzieningen organiseren vergaderingen met en voor hun cliënten. Maar wat verstaan we onder bewonersvergadering, gebruikersoverleg of cliëntenraad?

Collega Chris De Rijdt (faculteit Mens en Welzijn) ging, samen met Sclera-medewerker Bart Serrien, de uitdaging aan om vergaderen met cliënten toegankelijker te maken, zodat cliënten volwaardig kunnen deelnemen aan een overleg. Zij introduceren het begrip inclusief vergaderen en bundelden hun praktijkervaringen en tips in het boek 'Inclusief vergaderen. Meer dan een cliëntvergadering'.

 

Beide auteurs laten zien hoe inclusief vergaderen een proces is en wat dit in de praktijk betekent. Je vindt er heel wat suggesties en mogelijkheden in terug waaruit je zelf een keuze kan maken om je eigen vergaderingen op te starten of te verfijnen. De hulpmiddelen en tips komen vooral uit praktijkervaring in het vergaderen met personen met een verstandelijke beperking. Toch zijn die ook toepasbaar op alle doelgroepen waar communicatie en denkprocessen moeilijker zijn: het helpt je vergaderingen te ondersteunen bij laagtaalvaardigen, anderstaligen, senioren, kleuters en jongeren met of zonder beperking. De tips zijn niet alleen bruikbaar voor vergaderen met cliënten, maar nodigen de lezer tegelijkertijd uit de eigen teamvergadering kritisch te bekijken.

Bij de verschillende aspecten van het vergaderen wordt telkens een link naar het gevisualiseerd materiaal en de sjablonen voorzien die je op deze pagina kan vinden. Zo kan je meteen zelf aan de slag.

Voor dit boek werd heel wat gevisualiseerd materiaal ontwikkeld. Een vergaderboekje, agenda, stemkaarten, stopkaarten, deurhangers en nog veel meer kan je gratis downloaden via de website van Sclera.

 

Het boek kost 18,50 euro en werd uitgegeven door Garant.