Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INTEGRALE ZORG IN DE GENTSE WIJKGEZONDHEIDSCENTRA

Afbeelding Integrale zorg in de Gentse wijkgezondheidscentra

De uitdagingen voor de Vlaamse zorgverlening zijn niet de minste: complexere zorgvragen, verwevenheid van gezondheidsproblemen en sociale problemen, vergrijzing, de toenemende gezondheidskloof tussen arm en rijk,... De huidige zorgorganisatie lijkt niet langer afgestemd op deze nieuwe en complexere zorgvragen.

Het onderzoeksteam van het 3-jarige praktijkgericht onderzoek 'Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg', gaat op zoek naar antwoorden op deze nieuwe uitdagingen.

Centraal in hun onderzoek staat de integrale zorgverlening in de wijkgezondheidscentra. Een integraal zorgmodel vertrekt vanuit van de zorgvraag van de cliënt en is gekenmerkt door een holistische kijk en een interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. De wijkgezondheidscentra zijn pioniers op vlak van integrale zorgverlening en vermaatschappelijking van de zorg en vormen dan ook een ideale biotoop voor het onderzoek.

In de eerste plaats willen de onderzoekers inzicht krijgen in de manier waarop integrale zorg vorm krijgt in deze wijkgezondheidscentra. Daarnaast ontwikkelen ze een leerboek om het werkveld en de studenten van de HoGent te ondersteunen om aan de slag te gaan in een integraal zorgkader.

Het multidisciplinaire onderzoeksteam (sociaal werk, ergotherapie, verpleegkunde) werd voor het tweede jaar op rij uitgenodigd om hun tussentijdse resultaten voor te stellen op de 'International Conference on Integrated Care'. Hun presentatie en postersessie kon op veel belangstelling rekenen. Wil je zelf meer weten over het project? Surf dan naar ons expertiseportaal.