Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

LEREN LOPEN VOOR JE KAN STAPPEN? DAT DOE JE TOCH OOK NIET!

Afbeelding Leren lopen voor je kan stappen? Dat doe je toch ook niet!
HoGent wil schrijfproblemen bij kinderen aanpakken

Er is de voorbije dagen al heel wat te doen geweest rond de ‘leesvaardigheid’ van Vlaamse jongeren. De leescultuur bij jongeren gaat fel achteruit in ons land. Maar om ‘leesvaardig’ te zijn moet je ook ‘schrijfvaardig’ zijn en op dat vlak loopt het evengoed fout. Onderzoekers en lectoren van de HoGent willen daar wat aan doen en werken een unieke cursus ‘schrijven zonder pen’ uit.

De Sint is net de deur uit en liet ongetwijfeld weer heel wat tablets, smartphones of extra spelletjes voor de iPad achter in de Vlaamse huiskamers, vaak ook voor nog erg jonge kinderen. Want zelfs peuters en kleuters beheersen moeiteloos de zogenaamde “swipe-techniek” en het werken met een touchscreen of met klaviertoetsen heeft tegen de leeftijd van 6 jaar al lang geen geheimen meer. Moeilijker wordt het als kinderen in het eerste leerjaar leren schrijven.

1 op 3 kampt met schrijfproblemen

Onderzoek toont aan dat de schrijfproblemen in ons land ernstiger zijn dan verwacht: bijna 1 op 3 kinderen kampt ermee en ruim 1 kind op 10 ondervindt zelfs zware schrijfproblemen. Dit komt omdat de meeste kinderen pas op zevenjarige leeftijd beschikken over de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van een goede en ontspannen schrijfmotoriek: een beetje zoals leren lopen voordat je kan stappen. Heel wat leraren worden in de klas dan ook geconfronteerd met kinderen die moeite hebben met het leren schrijven van letterpatronen, letters en cijfers en met het hanteren van het schrijfmateriaal. 

“Nochtans bestaan er programma’s om deze problemen te voorkomen of om de schrijfmotoriek te verbeteren”, zegt Elly van Hyfte, lector lichamelijke opvoeding en onderzoeker aan de HoGent. Zij stelt zulke handelingsplannen op, rekening houdend met de schrijfmethode die op school gehanteerd wordt.

Complex motorisch gebeuren

“Het leren schrijven is een complex motorisch gebeuren”, zegt Elly, “een goed programma bestaat dan ook uit bewegingsoefeningen en -spelletjes voor de ontwikkeling van zowel  grove als fijne motoriek. Helaas loopt de kennis hierrond in Vlaanderen nog wat achter en volgen we speciale opleidingen hiervoor in Nederland. Dit is zeer tijdsintensief, maar het loont echt de moeite als je ziet welke sprongen een kind met schrijfproblemen kan maken met de juiste begeleiding”.

Maar Elly concentreert zich niet alleen op individuele leerlingbegeleiding: “Als motorische remedial teacher in wording kan ik kinderen helpen die moeite hebben met schrijven, en te remediëren vanuit motorisch oogpunt. Het komende jaar gaan we binnen ons onderzoeksproject ook specifiek op zoek naar methoden en technieken die bruikbaar zijn in de klas door de leerkracht. Deze zijn nog onvoldoende beschikbaar in Vlaanderen en we horen steeds dat de nood er aan groot is. Vandaar dat we vanuit de vakgroep Pedagogiek en Didactiek hierop volop inzetten.”

Cursus Schrijven zonder pen

Elly en haar collega geven op 7 maart volgend jaar een voor Vlaanderen unieke cursus over ‘schrijven zonder pen’. Hierin worden leerkrachten praktische tips en hulpmiddelen aangeboden om kinderen een goed leesbaar handschrift aan te leren door het verbeteren van de fijne motoriek.