Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

LOGISTIEK MANAGEMENT GOES FRENCH

Afbeelding Logistiek management goes French

De afstudeerrichting logistiek management zet reeds vele jaren sterk in op taal. Verschillende internationale activiteiten geven de studenten logistiek management de kans hun taalvaardigheid in een reeds sterk internationaal gerichte opleiding nog verder te ontwikkelen. De Franse taal wordt hier niet in geschuwd. Bovendien helpt internationale samenwerking de studenten hun kennis en inzichten te verbreden, alsook hun communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. Hoe dat concreet gebeurde leest u in de twee onderstaande getuigenissen.

Getuigenis 1

In het kader van een samenwerking tussen de Haute Ecole Charlemagne (Liège) en HoGent brachten de studenten 2LM een tweedaags bezoek aan Luik. ‘Met de trein is altijd een beetje reizen’. Inderdaad, de aankomst in het recent vernieuwde, architecturaal indrukwekkende station van Liège-Guillemins was op zich al de verplaatsing waard. Onze studenten startten met de opdracht twee inwoners van Luik te interviewen over o.a. het leven en werken in hun stad, de mobiliteit in Luik, hun kennis van Logistic Wallonia alsook te observeren hoe de stadsdistributie in de ochtend in de kern van Luik werd georganiseerd. Nadien werden ze door de collega’s, studenten en oud-studenten van de HECH onthaald met drie lezingen rond actuele thema’s in de pharma sector. Actieve deelname werd gestimuleerd door het invullen van een (Franstalige) vragenlijst. Tijdens dag 2 werden ze verwelkomd door de havenautoriteiten van le Port autonome de Liège, maakten ze kennis met Trilogiport, werd de sluis van Lanaye bezocht evenals de luchthaven van Luik. Op de luchthaven kregen onze studenten de kans om de hele site vanop de tarmac te bezoeken.

Met deze ervaring konden studenten meteen drie doelstellingen van hun opleiding verwezenlijken : hun interculturele competenties aanscherpen (internationaal paspoort), hun competenties op het vlak van de Franse taal inoefenen en hun logistieke kennis uitbreiden. En dit alles in minder dan 36u!

 

Getuigenis 2

Eén van de kersen op de taart van onze opleiding Logistiek Management is zeker de jaarlijkse businessgame (jeu de simulation) met de Franse studenten van het IUT (Institut technique de Vesoul-Besançon). Naar goede traditie (nu reeds de 6e keer) ontvangen wij een delegatie Franse studenten en hun docenten om binnen een simulatieomgeving een transportgame te spelen. Hierin worden de studenten uitgedaagd om een complexe wegtransportplanning uit te werken en dit binnen een gegeven tijdsbestek. Het gaat erom de juiste vrachten aan de juiste types vrachtwagens te koppelen, de Europese regelgeving inzake bvb rij-en rusttijden toe te passen, de activiteiten winstgevend te laten zijn enz. De lat ligt hoog. De uitdaging is des te hoger. Er wordt gewerkt in gemengde groepen van Franse en Vlaamse ‘logistieke’ studenten. Een paar weken vóór het bezoek wordt een videoconferentie georganiseerd waarbij onze eigen studenten de les kunnen volgen in Frankrijk. Tijdens deze les wordt de hele opgave voor de jeu uiteengezet zodat iedereen meteen aan de slag kan gaan van zodra de Fransen in Gent arriveren. Dankzij de expertise en de bereidwilligheid van onze collega’s Wouter en Bruno van de bib verliep de videoconferentie op wieltjes.

Waarom is de jeu de simulation één van onze paradepaardjes? De ‘total immersion’ in de Franse taal, de professionele en zeer levensechte ‘content’ van de game en niet in het minst de intermenselijke relaties tussen studenten en docenten uit twee verschillende culturen.