Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

LUISTEREN NAAR DE NODEN VAN MANTELZORGERS

Afbeelding Luisteren naar de noden van mantelzorgers

De HoGent ontwikkelde binnen een driejarig onderzoek het instrument “Zicht op mantelzorg”. Dit instrument biedt een leidraad voor hulpverleners om op een methodische wijze zicht te krijgen op de beleving van mantelzorgers, evenals eventuele ondersteuningsnoden. 

Hulpverleners zijn zich doorgaans bewust van het belang van mantelzorg. Het omgaan met mantelzorgers en het inschatten van hun noden in de dagelijkse praktijk is echter niet altijd vanzelfsprekend.

Het geven van mantelzorg in chronische zorgsituaties betekent dat de zorg langdurig is en gaandeweg intensiever wordt. De druk op de mantelzorger kan na verloop van tijd dusdanig groot worden, dat het negatieve gevolgen heeft voor zijn / haar welbevinden. De wijze waarop mantelzorgers de zorgsituatie beleven is evenwel sterk individueel verschillend.

Via het intrument 'zicht op mantelzorg' kunnen hulpverleners beter zicht krijgen op de persoonlijke beleving en verwachtingen van de mantelzorger en zijn zij beter in staat om passende informatie en ondersteuning te bieden.

Via het intrument gana hulpverleners vlot het gesprek aan met mantelzorgers. De rubrieken en de items in het instrument bieden een structuur om de verschillende elementen die relevant zijn voor de mantelzorger te bevragen. Via de afname heeft de hulpverlener een overzicht van de factoren die door de mantelzorger als belastend en ondersteunend worden ervaren, op verschillende domeinen. Tevens wordt met de mantelzorger besproken welke ondersteuning wenselijk is en hoe de hulpverlening beter kan aansluiten bij zijn / haar behoeften.

Wil je meer weten en aan de slag gaan met dit instrument, klik dan hier!