Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

MAAK VAN ZORGBOERDERIJEN EEN SUCCESVERHAAL!

Afbeelding Maak van zorgboerderijen een succesverhaal!
  1. Het gewone leven als krachtig instrument. In het werk en het leven van de boer stappen heeft positieve effecten op de hulpboeren. Het werk op de boerderij is rechttoe rechtaan zonder te veel op doelstellingen te focussen. En het is net de niet-therapeutische aanpak die, hoe vreemd het ook mag lijken, therapeutisch blijkt te werken.

 

  1. In relatie gaan met mens en dier. Het ‘gewone’ menselijke contact en het kunnen opbouwen van een relatie wordt door de zorgboer als essentieel ervaren voor het succes van de zorglandbouw. Doordat zorgvragers daarnaast ook voor dieren kunnen zorgen, ervaren ze verantwoordelijkheid en verhoogt hun eigenwaarde.

 

  1. Maatwerk bieden. Sommige zorglandbouwers passen hun boerderij aan, afhankelijk van de ondersteuningsnood van de hulpboeren. Schommelbedden voor ontspanningsmomenten, een tillift, een opstapplatform in een paardenmanege, ... Daarnaast proberen de zorgboeren zo veel mogelijk hun planning en taken op de hulpboeren af te stemmen.

 

  1. Leertrajecten en ontplooiingskansen. Door de no-nonsense aanpak van de boer en het contact met de natuur krijgt de cliënt meer zelfvertrouwen. De hulpboer voert taken uit waardoor hij trots kan zijn op zichzelf.

 

  1. Innovatieve partnerschappen zorgen voor professionalisering. Bij de opbouw van een netwerk wordt er doorgaans goed gecommuniceerd, kennis opgevangen, visie ontwikkeld en ad hoc ondersteuning geboden.

 

  1. Inclusief burgerschap. Geloven in wat personen kunnen en de focus leggen op de kwaliteiten van de mensen zijn de sterktes van de zorgboer. Zo worden de cliënten niet betutteld. Door de aanwezigheid van de hulpboeren op de zorgboerderij normaal te vinden, dragen de zorgboeren bewust bij tot inclusie .

 

  1. Sociaal ondernemerschap. Ook zorglandbouwers kunnen we als sociale ondernemers beschouwen. Net als vele sociale ondernemers hebben ook zij het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen economische en sociale meerwaarde. Een goed doordachte visie en een uitgewerkt verdienmodel kunnen daar een oplossing voor bieden.

 

Ben je geprikkeld door deze succesfactoren? Wil je meer lezen over het onderzoek en de resultaten? Of wil je zelf aan de slag als zorgboer? Neem dan contact op met de onderzoekers: frank.vanboxstael@hogent.be ; tom.vanwassenhove@hogent.be ; nicky.dirkx@hogent.be