Facebook Pixel Meer dan 100 laptops voor kwetsbare leerlingen - Hogeschool Gent
Foto Meer dan 100 laptops voor kwetsbare leerlingen

Meer dan 100 laptops voor kwetsbare leerlingen.

M

Meer dan 100 laptops voor kwetsbare leerlingen.

HOGENT neemt haar maatschappelijke en educatieve rol op en schenkt 112 laptops aan DigitalForYouth.be. Daarmee speelt HOGENT in op de oproep van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om 10.000 laptops te verzamelen voor kwetsbare leerlingen uit het middelbaar onderwijs die thuis niet over een eigen computer beschikken.

Dat Ben Weyts voor dit initiatief een beroep doet op DigitalForYouth.be - een samenwerkingsverband tussen DNS Belgium en Close the Gap - is geen toeval: de organisatie ondersteunt projecten die inspanningen leveren om de digitale achterstand bij bepaalde bevolkingsgroepen weg te werken. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare jongeren. Dat sluit dus naadloos aan bij het opzet van Ben Weyts. Die wil immers vermijden dat de meest kwetsbare leerlingen een leerachterstand oplopen tijdens de quarantaineperiode, doordat ze wegens een gebrek aan computer thuis, de schoolopdrachten niet kunnen uitvoeren.

De oproep om laptops te verzamelen heeft zijn doel niet gemist: intussen zijn al 8500 laptops aangeboden aan DigitalForYouth.be. Daarnaast ontving de organisatie liefst 650.000 euro aan donaties. De laptops zijn geschonken door een waaier aan bedrijven, organisaties en verenigingen. In samenspraak met de onderwijskoepels worden de laptops verdeeld over de scholen. De financiële steun maakt het mogelijk om het hernieuwen van de laptops te bekostigen, waar op korte termijn een groot team mee aan de slag gaat.

De laptops van HOGENT zullen de organisatie weinig extra werk opleveren: de HOGENT IT-dienst heeft immers het meest recente Windows10-besturingssysteem geïnstalleerd op de laptops die daar nog niet over beschikten. Zo kunnen 112 kwetsbare leerlingen deze bijzondere schoolperiode alvast aan de slag met gelijke technische kansen als hun klasgenoten.