Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

MET DE DEUR IN HUIS

Afbeelding Met de deur in huis

Recent nemen huisbezoeken een alsmaar belangrijkere plaats in in de hulpverlening. Toch is er weinig onderzoek dat zich focust op deze methodiek en nog minder onderzoek geeft ook de betrokken cliënten een stem. Wat kunnen we leren uit de ervaring van cliënten en hoe verhoudt de stem van de cliënten zich tegenover de ervaring van hun hulpverleners? De HoGent zocht het uit...

Probleem

Het huisbezoek is een methodiek die past in de beweging naar meer outreachend werken in de hulpverlening. Hulpverleners zoals sociaal werkers begeven zich steeds vaker in de leefwereld van kwetsbare doelgroepen die om één of andere reden ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp-, of zorgverleningsaanbod. Op de werkvloer is echter weinig materiaal voorhanden om huisbezoeken methodisch en ethisch te onderbouwen. Dat maakt sociaal werkers en studenten sociaal werk onzeker ten aanzien van huisbezoeken.

Onderzoeksproject Met de deur in huis

Een team van onderzoekers ging daarom op zoek naar antwoorden op de vragen: Wat zijn ethische factoren en methodische knelpunten bij outreachende huisbezoeken? Hoe handelen sociaal werkers bij outreachende huisbezoeken en hoe percipiëren burgers outreachende huisbezoeken?

Na ongeveer twee jaar intensief onderzoek vonden ze belangrijke antwoorden. De onderzoeksresultaten werden in een onderzoeksrapport gegoten en samengevat in een leuk filmpje.

Tool voor hulpverleners

Daarnaast werd een tool ontwikkeld voor hulpverleners die ethisch willen nadenken over outreachende huisbezoeken. Outreachende huisbezoeken zijn niet ‘iets’ wat hulpverleners 'zomaar' doen. Er zijn doelstellingen, normen en waarden waarmee zij rekening moeten houden. Allerlei ethische dilemma’s duiken op tijdens een huisbezoek.

De hulpverleners die meewerkten aan het onderzoek waren een bron van informatie maar tegelijk vroegen zij ook om handvaten en een verruiming van hun blik. De onderzoekers hebben daarom 'de evidentie' uit huisbezoeken gehaald door ethische vragen op te stellen en in een gesprekstool te gieten. De vragen in de tool zijn opgedeeld in vijf thema’s:

  • proactieve blik versus afwachtende blik
  • ratio versus emotie
  • afstand versus nabijheid
  • regie cliënt versus regie welzijnswerker
  • aanklampen versus loslaten

Deze thema’s werden telkens opgedeeld in vijf categorieën: welzijnswerker, cliënt, omgeving, organisatie en situaties.

De tool is meteen en zonder begeleiding bruikbaar. Het is een ideaal instrument om een intervisie of een teammoment vorm te geven of om na te denken over huisbezoeken. 

Meer info nodig? Tool aankopen? Freya.ponteur@hogent.be

Hartelijke groet van het onderzoeksteam,

Isabelle Moncarey, Freya Ponteur, Nadine De Stercke, Peter Walleghem en Dieter Gryp