Facebook Pixel MOOL@HOGENT - Hogeschool Gent
Foto MOOL@HOGENT

MOOL2020-2021@HOGENT.

M

MOOL2020-2021@HOGENT.

Het coronavirus heeft de onderwijsorganisatie heftig door elkaar geschud. We zijn nog volop bezig met het organiseren van academiejaar 2020-2021. Wat zeker is: we willen zoveel mogelijk activiteiten op de campus laten plaatsvinden.

Om de verspreiding van het virus in te dijken zullen enkele maatregelen genomen worden: een vermindering van de capaciteit om de nodige afstand te kunnen bewaren, ventilatie van de lokalen na gebruik, ... Zo willen we steeds de veiligheid garanderen.

Om dit te organiseren heeft HOGENT een nieuw onderwijsconcept vormgegeven: MOOL (mix van online en offline lesgeven) maakt het mogelijk dat alle studenten les volgen op de campus, dat practica kunnen plaatsvinden en dat studenten elkaar kunnen ontmoeten op de campussen.

 

MOOL@HOGENT.

Overzicht van MOOL-activiteiten

MOOL: mix van offline en online leren

In 2020-2021 kiest HOGENT voor een doordachte mix van offline en online leren of kortweg MOOL. Het leren op de campus combineren we met online leren waarbij de leerdoelen en de interactie tussen studenten onderling en de lesgever, begeleider of coach centraal staan.

Maximaal gebruik van de campus

HOGENT kiest er resoluut voor om de campus maximaal te gebruiken en zo veel mogelijk studenten op de campus te ontmoeten. Leren op de campus zetten we prioritair in voor eerstejaarsstudenten, graduaatstudenten en praktijkonderwijs zoals practica, labo’s, ateliers en oefensessies. Alles verloopt steeds in veilige leeromgevingen. De studenten en lesgevers ontmoeten elkaar op een fysieke campus tijdens deze offline activiteiten en leren door kennisoverdracht, praktijk, onderzoek, samenwerking, discussie en productie. 

Online leren in functie van het leerrendement

We kiezen doordacht voor online leren in functie van het leerrendement. Dit kan in diverse contexten plaatsvinden: de leerdoelen in het opleidingsonderdeel lenen zich ertoe om het offline leren op de campus voor te bereiden, te verwerken en om het leerproces gestructureerd te ondersteunen. Dit met diverse online activiteiten (online lessen, instructievideo’s, oefeningen, zelftoetsen, …), begeleiding en feedback. Elkaar ontmoeten in het online leren blijft het uitgangspunt, ook in contactluwe periodes. 

Leercommunities

Om onderlinge interactie en een positief groepsgevoel te stimuleren, zetten we zowel in online als offline onderwijs in op leercommunities. Deze groep van studenten en lesgevers zijn belangrijk om tijdens het leerproces op terug te vallen, ze zorgen voor verbondenheid, structuur, herkenbaarheid en motivatie.

Campusleven@
HOGENT.

Je bent van harte welkom op de HOGENT-campussen. Het worden opnieuw sociale en studentikoze ontmoetingsplaatsen. Weliswaar houden we altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften en de geldende coronamaatregelen.

Mobiliteit@HOGENT.

Stage- of studiemobiliteiten binnen Europa kunnen plaatsvinden, tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit zouden verhinderen.

Stage of studie buiten Europa gaat in principe niet door in het eerste semester.