Facebook Pixel MOOL@HOGENT - Hogeschool Gent
Foto MOOL@HOGENT

Welkom@HOGENT.

W

Welkom@HOGENT.

Als nieuwe HOGENTenaar heten we je van harte welkom. We zorgen voor een warme verwelkoming door een combinatie van activiteiten op de campus én online activiteiten.

De onthaalweek vindt plaats in de week voor de start van het academiejaar. Tijdens die onthaalweek zal je als nieuwe HOGENTenaar uitgebreid wegwijs worden gemaakt in de hogeschool en binnen je opleiding. Het programma van de onthaalweek is beschikbaar in de eerste week van september. Alle informatie ontvang je na inschrijving in je HOGENT-mailbox. Daarna zal je in de eerste weken van het academiejaar uitgebreid de kans krijgen om je medestudenten uit de opleiding te leren kennen. 

Student@HOGENT.

Vaste uurroosters

HOGENT biedt je houvast en structuur door te werken met vaste uurroosters waarin zowel de onderwijs- en evaluatieactiviteiten op de campus als online geroosterd worden. Je kan voor de start van het academiejaar je individuele lessenrooster raadplegen via het HOGENT-leerplatform. 

Begeleiding

Als student kan je rekenen op een goede begeleiding en maximale kansen om je opleiding tot een goed einde te brengen. Ook volgend academiejaar biedt HOGENT tal van mogelijkheden om je studieloopbaan op een flexibele manier op te bouwen en te ondersteunen. 

Alle studentensecretariaten openen hun deuren. Studietrajectbegeleiders en studiebegeleiders helpen je met alle vragen over je studie(loopbaan). Neem gerust contact met hen op om een digitale of fysieke afspraak te maken.

HOGENT creëert voor al haar studenten een optimale onderwijsomgeving. Heb je vragen omtrent het studeren met een functiebeperking? Je kan rekenen op gerichte ondersteuning door onze studentenbegeleiders+.

MOOL@HOGENT.

Overzicht van MOOL-activiteiten

MOOL: mix van offline en online leren

In 2020-2021 kiest HOGENT voor een mix van offline en online leren of kortweg MOOL. Het leren op de campus combineren we met online leren waarbij de leerdoelen en de interactie tussen studenten onderling en de lesgever, begeleider of coach centraal staan.

Maximaal gebruik van de campus

HOGENT kiest er resoluut voor om de campus maximaal te gebruiken en zo veel mogelijk studenten op de campus te ontmoeten. Leren op de campus zetten we prioritair in voor eerstejaarsstudenten, graduaatsstudenten en praktijkonderwijs zoals practica, labo’s, ateliers en oefensessies. Alles verloopt steeds in veilige leeromgevingen. De studenten en lesgevers ontmoeten elkaar op een fysieke campus tijdens deze offline activiteiten en leren door kennisoverdracht, praktijk, onderzoek, samenwerking, discussie en productie. 

Online leren in functie van het leerrendement

We kiezen doordacht voor online leren in functie van het leerrendement. Dit kan in diverse contexten plaatsvinden: de leerdoelen in het opleidingsonderdeel lenen zich ertoe om het offline leren op de campus voor te bereiden, te verwerken en om het leerproces gestructureerd te ondersteunen. Dit met diverse online activiteiten (online lessen, instructievideo’s, oefeningen, zelftoetsen, …), begeleiding en feedback. Elkaar ontmoeten in het online leren blijft het uitgangspunt, ook in contactluwe periodes. 

Leercommunities

Om onderlinge interactie en een positief groepsgevoel te stimuleren, zetten we zowel in online als offline onderwijs in op leercommunities. Deze groep van studenten en lesgevers zijn belangrijk om tijdens het leerproces op terug te vallen, ze zorgen voor verbondenheid, structuur, herkenbaarheid en motivatie.

Campusleven@
HOGENT.

De HOGENT-campussen worden opnieuw ontmoetingsplaatsen waar je welkom bent. Hierbij zal je rekening moeten houden met de coronamaatregelen.

Mobiliteit@HOGENT.

Stage- of studiemobiliteiten binnen Europa kunnen in principe plaatsvinden, tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit zouden verhinderen.

Stage of studie buiten Europa gaat in principe niet door.