Facebook Pixel Naar een dynamische groene plek voor leren en ontmoeten - Hogeschool Gent
Foto Naar een dynamische groene plek voor leren en ontmoeten

Naar een dynamische groene plek voor leren en ontmoeten.

N

Naar een dynamische groene plek voor leren en ontmoeten.

Ecoshelters vormen nieuwe stap in ontwikkeling site gebouw T.

Met onder meer ‘ecoshelters’, een buitenklas, een hangbrug en een boomschommel wil HOGENT meer dynamiek en (groen)beleving creëren op de ruimte rond gebouw T op campus Schoonmeersen. De ingrepen, die aanvangen bij het begin van het komende academiejaar, zijn alvast een nieuwe stap in de richting van een open, gezellige en dynamische campus.

Al enkele jaren zet het Living Lab-project aan tot nadenken over welke vorm en functies de plek rond gebouw T kan krijgen. Er is immers heel wat open ruimte die HOGENT wil ontwikkelen tot een publiek toegankelijke groene site. Allerlei activiteiten en initiatieven droegen ertoe bij dat lectoren, onderzoekers, studenten en buurtbewoners elkaar in het licht daarvan konden ontmoeten en experimenteren. Zo waren er onder meer ‘buurtsafari’s’, een nachtvlindertelling, een terreinbezoek met Geert Heyneman, de stadsecoloog van Gent, een expertenwandeling rond biodivers groen, een lezing en actie rond Oceans are Rising. Er werd ook een impactkader ontwikkeld dat aangeeft waar men met de site naartoe wil.

Hoe dan ook beweegt er veel rond gebouw T op verschillende fronten: er zijn uiteraard de onderwijsactiviteiten, er is een buurtgerelateerde dynamiek (een open campus creëren met de buurtbewoners als partners) en stad Gent gebruikt de site voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Tegelijkertijd wordt er ondanks die bedrijvigheid nog maar weinig aangevangen met de open ruimte.

Water

Ook de waterhuishouding speelt hier een rol in: tijdens natte periodes sijpelt het regenwater maar traag door de dichte kleilaag van de ondergrond, met plasvorming tot gevolg. Dit hoeft niet per se een probleem te zijn, maar het maakt de velden wel moeilijk toegankelijk. Een beter bodembeheer dringt zich dus op. Concreet betekent dit niet dat het water moet weggewerkt worden, maar wel dat er duidelijker moet gedefinieerd worden waar het nat mag worden en waar het droog moet blijven. Op de plaatsen waar het water kan blijven staan, zullen constructies geplaatst worden die toelaten op het water over te steken, zoals een hangbrugje, een palenpad, ... Dergelijke kleine ingrepen stimuleren de beleving een aantrekkingskracht van de site.

Een deel van de (deels) overdekte fietsenstalling wordt ingericht als een buitenleerplek. Lector Hilde Duyck (op de foto) testte de ruimte al eens uit met een atelier Beeldende Expressie.

Ecoshelter XL

Om van de site nog meer een belevingsruimte te maken, worden ‘ecoshelters’ ingericht. Het concept Ecoshelter speelt in op een verlangen naar beschutting, een rustplek en gezellig samen zijn in het groen.

Die ecoshelters vormen vegetatieve eilanden en nieuwe biotopen, die al op korte termijn meer structuur zullen brengen in het open kruidachtige terrein. Dat betekent dat er naast kruidachtigen ook hoger opgaand groen komt. Meer en ander groen trekt meer verschillende dieren aan, en meer structuur meer mensen. De eilanden zullen duidelijk worden afgebakend en gecombineerd worden met een plek om te zitten en te ontmoeten.In het veld voor de ingang van gebouw T komt een natuurlijke verblijfsruimte: de Ecoshelter XL (zie afbeelding links). Dat wordt een aangename groene plek voor mensen, maar het biedt ook een nieuw leefmilieu voor dieren.

In het midden van dat vegetatieve eiland zal je van een beschut microklimaat kunnen genieten: in de zon en uit de wind. Je bent er omringd door planten en dieren en je zit met je voeten in de bloemen. Er zijn eetbare bessen binnen handbereik en struiken die je rugdekking geven.

Leerplek

Centraal is een terras dat aantrekt om elkaar te ontmoeten. Met uitzondering van een paar vaste banken aan de rand, kan die ruimte open en vrij worden ingericht. Deze nieuwe plek richt zich in eerste instantie op studenten en personeel, maar staat open voor gebruik door de buurt. Met een tent erover en een paar partytafels heb je een decor voor een receptie, met een aantal tafels en stoelen kan het dienst doen als leerplek. Een andere buitenleerplek wordt ingericht in een deel van de overdekte fietsenstalling naast gebouw T.

Tijdelijkheid

De kans bestaat dat de ecoshelters binnen nu en 10 jaar plaats moeten maken voor andere infrastructuur, aangezien HOGENT nog ontwikkelingsplannen heeft voor de site . Daarom is tijdelijkheid een bepalende factor bij de inrichtingskeuzes en zijn de ecoshelters nagenoeg volledig gecreëerd met zachte materialen: levend plantmateriaal of materialen van plantaardige oorsprong en ‘zacht’ en onbehandeld hout voor het verwezenlijken van het terras en de afbakening van het eiland. Door het tijdelijke karakter van de plek mogen de materialen verweren.

De ecoshelters en andere kleine ingrepen (zie overzichtsplan onder dit artikel) zijn alvast een nieuwe stap in de richting van een open, gezellige en dynamische campus.

De aanleg van de ecoshelters start bij het begin van het nieuwe academiejaar. In november worden ook een duizendtal heesterplantjes aangeplant. Dat gebeurt manueel, dus helpende handen zijn zeer welkom. Wie wil helpen en op de hoogte wil blijven: stuur een mailtje naar Living.lab@hogent.be.

Publicatiedatum: 10/08/2022