Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NIEUWE NAVORMING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

Afbeelding Nieuwe navorming energiedeskundige type A
 

Basisopleiding Energiedeskundige Type A

Wie het beroep van energiedeskundige type A wil uitoefenen, kan bij de HoGent terecht als erkend opleidingsverstrekker.

Het EPC, het energieprestatiecertificaat dat potentiële kopers en huurders informeert over de energieprestaties van een woning, kan alleen opgemaakt worden door erkende energiedeskundigen type A. Wie dit beroep wil uitoefenen, moet eerst een door het Vlaams Energieagentschap erkende opleiding volgen en slagen voor het examen. De HoGent is een erkende opleidingsverstrekker en erkende exameninstelling.

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij/zij kijkt naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ... en moet bij de inspectie het inspectieprotocol volgen. De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. 

Dit gegeven brengt ons tot 5 lesdagen en 1 examendag met volgende inhoud:

 • Dag 1: wetgevend kader, opbouw van het inspectieprotocol
 • Dag 2: basis bouwfysica en basis technische installaties
 • Dag 3: basis technische installaties en opbouw van de EPC-software
 • Dag 4: praktijkoefeningen, inoefenen van de EPC-software
 • Dag 5: plaatsbezoek, case en dataverzameling, opbouw van het EPC-certificaat
 • Dag 6: examen
Doelstelling

Het doel van de kandidaten is het slagen in het examen als één van de erkenningsvoorwaarden zoals wettelijk vastgelegd in het Energiebesluit van 19 november 2010. Voor meer informatie over deze erkenning verwijzen we naar de website www.energiesparen.be/energiedeskundigetypea.

De doelgroep zijn geïnteresseerden die de wettelijke erkenning van energiedeskundige type A willen verkrijgen. Deze navorming is geschikt voor:

 • Bachelorstudenten vastgoed, afstudeerrichting landmeten met een EPC-opleiding ouder dan 1 jaar die een erkend examen willen afleggen
 • Bachelorstudenten vastgoed, afstudeerrichting vastgoed die zich ook nog willen bekwamen als energiedeskundige type A (parallel of na de opleiding vastgoed)
 • Alumni van de bachelor vastgoed
 • Masters of Science in de industriële wetenschappen bouwkunde/landmeten (diploma bezorgen)

Voor alle andere instromers (bv. uit architectuur, bouwkunde) is de opleiding toegankelijk na een intakegesprek. Bezorg in dit geval jouw hoogst behaalde relevante diploma of bewijs via energiedeskundigeA@hogent.be. Volgende kennis wordt afgetoetst:

 • bouwkundige of bouwtechnische kennis
 • planlezen, plantekenen en 3D-modelling

Ontbrekende kennis kan worden verworven door in te schrijven voor bepaalde opleidingsonderdelen uit de bachelor vastgoed.

Deze permanente vorming kost 600 euro. Als de minimumdrempel van vijftien inschrijvingen niet is behaald, zal worden nagegaan of de navorming effectief kan doorgaan. Als de permanente vorming niet doorgaat, hebben de deelnemers die het inschrijvingsgeld al hebben betaald recht op de volledige terugbetaling. De deelnemers kunnen inschrijven tot een week voor de start van de lessenreeks. 

We hanteren ook een maximumdrempel van twintig kandidaten. Als er zich meer kandidaten aanmelden, worden zij volgens datum van aanmelding opgenomen op de wachtlijst voor de volgende navorming. Zij kunnen dan prioritair inschrijven. 

Iemand die alleen wil deelnemen aan het examen betaalt 300€ voor één examenkans.

Lesdata

Deze lessenreeks is net gestart. We maken de nieuwe lesdata zo snel mogelijk bekend.

Plaats

Sporthal campus Schoonmeersen
Parkeren mogelijk in de parking van het Station Gent Sint-Pieters.

De HoGent maakt de deelnemerslijst over aan het VEA. 

 

Intakeprocedure

Eerst en vooral dien je een intakeformulier in te vullen. Zo kom je op de wachtlijst terecht. We communiceren met jou zodra de nieuwe lesdata bekend zijn.

Ja, ik wens een intake!

 

Contact

energiedeskundigeA@hogent.be
09 243 27 02

 

Voorwaarden voor deelname
 • Om te kunnen deelnemen aan het examen tot energiedeskundige type A moet de kandidaat op de dag van het examen over een geldig getuigschrift beschikken van de basisopleiding tot energiedeskundige type A. 
 • Ook een geschorste energiedeskundige type A  kan deelnemen aan het examen. Om te kunnen deelnemen aan het examen tot energiedeskundige type A moet de kandidaat de schorsingsbrief van het VEA kunnen voorleggen. 
Opbouw van het examen

Het examen voor energiedeskundigen type A bevraagt volgende inhoud:

 • een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen); 
 • het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit);
 • het inspectieprotocol;
 • de werking van de certificatiesoftware;
 • de werking van de energieprestatiedatabank.
Examendata

12 juni 2018 om 9.15 uur op de campus Schoonmeersen