Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

NIEUWE NAVORMING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

Afbeelding Nieuwe navorming energiedeskundige type A

Het EPC, het energieprestatiecertificaat dat potentiële kopers en huurders informeert over de energieprestaties van een woning, kan enkel opgemaakt worden door erkende energiedeskundigen type A. Wie dit beroep wil uitoefenen, moet eerst een -door het Vlaams Energieagentschap erkende- opleiding volgen en slagen voor het centraal examen. De HoGent (bachelor vastgoed) is een erkende opleidingsverstrekker.

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij/zij kijkt naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... en moet bij de inspectie het inspectieprotocol volgen. De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. Dit gegeven brengt ons tot 5 lesdagen en 1 examendag met volgende inhoud:

Dag 1: wetgevend kader, opbouw van het inspectieprotocol
Dag 2: basis bouwfysica en basis technische installaties
Dag 3: basis technische installaties en opbouw van de EPC software
Dag 4: praktijkoefeningen, inoefenen van de EPC software
Dag 5: plaatsbezoek, case en dataverzameling, opbouw van het EPC certificaat
Dag 6: examen

 

Voor meer info en praktische zaken kan je terecht op de website.