Facebook Pixel Onderzoek 'Kinderen in stapelbouw' afgerond met tentoonstelling - Hogeschool Gent

Onderzoek 'Kinderen in stapelbouw' afgerond met tentoonstelling.

Hoe beleven en gebruiken kinderen en tieners hun woonomgeving, wanneer ze opgroeien in stapelbouw? Dit was de vraag die centraal stond in het onderzoeksproject BLOK, vanuit de vaststelling dat een groeiende groep van kinderen en jongeren opgroeit in één of andere vorm van stapelbouw: van grootschalige sociale hoogbouw, over private flats tot kleinschalige cohousing. Dit project werd zopas afgerond met een gesmaakte tentoonstelling waar de resultaten van het onderzoek gepresenteerd werden.

In verschillende omgevingen gingen HOGENT-onderzoekers de afgelopen twee jaar met kinderen en tieners in gesprek over de leefbaarheid van hun woonomgeving en de ontplooiingskansen die er volgens hen aanwezig zijn of ontbreken. Via belevingsonderzoek en ontwerpend onderzoek zochten de onderzoekers samen met hen naar een invulling van wat voor hen de ruimte kwalitatief maakt. De resultaten van die zoektocht werden voorgesteld op de tentoonstelling ‘Kindvriendelijke stapelbouwwoningen’. Tien bouwblokken voor ruimtelijke kwaliteit stonden er centraal: veiligheid, vitaliteit, betekenisvolle personen, voorzieningen, schaal, privacy, toegankelijkheid en grenzen, eigenheid, ontmoeting & conflict en eigenaarschap.

Aan de hand van uitspraken, referentiebeelden en randvoorwaarden werden ruimtelijke én sociale professionals hiermee geïnspireerd om analyse- en interventiegericht aan de slag te gaan in en met bestaande en toekomstige stapelbouwomgevingen. Om de eerder theoretische en abstracte bouwblokken te illustreren, stonden er op de tentoonstelling zeven installaties waarin concrete thema’s en uitspraken uit het onderzoek werden voorgesteld.

Watersportbaan en Europark

De tentoonstelling bereikte een breed publiek van sociale en ruimtelijke professionals, beleidsmakers, docenten, studenten, en andere geïnteresseerden. Liefst 500 bezoekers werden via de tentoonstelling over het onderzoek geïnformeerd. Geïnteresseerden konden kiezen voor een individueel bezoek of een gegidste rondleiding tijdens één van de drie open publieksmomenten. Daarnaast organiseerde het onderzoeksteam twee studiedagen: de eerste in samenwerking met de Vereniging Ruimte en Planning, de tweede met het Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten. Er werden verschillende (multidisciplinaire) groepen rondgeleid en workshops gegeven met denkoefeningen over de cases Watersportbaan en Europark. De onderzoekers gaven een lezing in het MAS in het kader van de tentoonstelling over Le Corbusier en we gingen met een Virtual Reality simulatie van het Antwerpse Europark langs bij kinderen op Linkeroever.

Multidisciplinaire B.L.O.K.

De tentoonstelling ‘Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen’ vormt één van de eindproducten binnen het multidisciplinaire PWO-project B.L.O.K., uitgevoerd door de vakgroepen Architectonisch Ontwerp (Jo Boonen, Ruben Joye en Pieter Foré) en Sociaal Werk (Marlies Marreel, Sven De Visscher, Greet De Brauwere en Griet Verschelden). 

Via de website kan je de resultaten consulteren en de eindproducten terugvinden.