Facebook Pixel Onderzoek naar drugs op festivals en de cryptomarkt voor drugs - Hogeschool Gent

Binnenkort starten aan UGENT twee nieuwe onderzoeksprojecten over drugs, waar HOGENT-collega's aan zullen meewerken. In het eerste project wordt het verhandelen van drugs via internet onder de loupe genomen, het tweede project focust op hoe festivalbezoekers drugsinterventies ervaren.

Drugs op het internet

Verhandelen van drugs via internet, meer bepaald via het darknet: het is niets nieuw, maar onderzoekers en overheid beschikken niet over voldoende wetenschappelijke data die dit fenomeen voor België in kaart brengen. Het doel van het project CRYPTODRUG, dat gecoördineerd wordt door de collega’s van UGent en waar HOGENT-collega Tina Van Havere aan zal meewerken, is om een eerste inzicht te verwerven in dit fenomeen voor België. Hoe groot is deze cryptomarkt voor Belgische kopers en verkopers van drugs, wat is de rol van deze markt voor het individuele druggebruik van Belgische kopers, waarom kopen gebruikers hun drugs op deze manier en hoe kunnen wetenschappers, beleidsmakers en preventiewerkers hier best mee omgaan? Dat zijn de voornaamste vragen die gedurende dit project beantwoord zullen worden.

Drugs op festivals

In een tweede pas goedgekeurde project - opnieuw gecoördineerd door UGent - zullen HOGENT-collega’s Tina Van Havere en Bert Hauspie meewerken aan een onderzoek over drugs op festivals. Ze zullen onderzoeken hoe festivalbezoekers drugsinterventies ervaren, zowel op het vlak van preventie, harm reduction als op het vlak van ordehandhaving. Daarnaast onderzoeken ze ook de percepties en ervaringen van de betrokken stakeholders over deze interventies. Met de inzichten die de onderzoekers op die manier verkrijgen, willen ze ervoor zorgen dat de interventies rond drugs hun doel beter bereiken tijdens de festivals.

Beide projecten worden gefinancierd via het Federaal Onderzoeksprogramma Drugs van BELSPO. Wil je meer weten over dit onderzoek, neem dan zeker contact op met Tina Van Havere.