Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

"ONTWIKKELEN VAN DE MARKT GROOTSTE UITDAGING BIOBASED ECONOMY"

Afbeelding

"De échte ontwikkeling van de biobased wordt in grote mate belemmerd door de gevestigde belangen in het bedrijfsleven en de industrie". Dat zei emeritus hoogleraar Johan Sanders vrijdag in Hasselt. Hij ziet het als de taak van de overheid om het voortouw te nemen in een gezamelijke visieontwikkeling met onderwijs en bedrijfsleven. Het onderwijs moet daarbij zorgen voor de 'injectie' van nieuwe kennis en een nieuwe, sector-overstijgende manier van denken. Sanders sprak tijdens de startconferentie van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs, waarin veertien Vlaamse en Nederlandse partijen de handen ineen slaan om een impuls te geven aan de Biobased Economy in de grensregio.

Kansen in de 'Biobased economy'

De 'biobased economy', waarin fossiele brand- en grondstoffen plaatsmaken voor hernieuwbare alternatieven, zorgt voor innovaties en kansen in diverse (traditionele) sectoren. Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs richt zich daarbij op de vijf meest kansrijke sectoren in de Vlaams-Nederlandse grensregio: Land- & Tuinbouw, Non-Food; Chemie/biotechnologie; Technologie/cleantech en materialen.

Projectmanager Marco de Lange: "Het project heeft een aantal heel concrete doelstellingen waarbij de focus ligt op het opleiden van geschikt personeel voor de Bio Based Economy. Maar de waarde van het project overstijgt die concrete doelen. Bij veel bedrijven is de Biobased Economy nog onbekend terrein. Ik denk dat het project gaat bijdragen aan het zichtbaarder maken van de kansen voor bedrijfsleven en een aanleiding is voor meer Vlaams Nederlandse visieontwikkeling tussen decentrale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Met de startconferentie hebben we ook die beweging in gang gezet."

HoGent als trekker in de ontwikkeling van lesmodules,

Met haar deelname in het GBO-project wil de HoGent het tekort aan technisch geschoolde mensen in de sector en de regio helpen opvangen. De samenwerking met onze noorderburen helpt de HoGent hier zeker in een hogere versnelling te schakelen. Via het GBO-project zal er een intense samenwerking zijn tussen Vlaamse en Nederlandse partners om in eerste instantie de toekomstige vraag (kwalitatief en kwantitatief) in kaart te brengen van huidige en toekomstige medewerkers in de biogebaseerde sector.

De HoGent zal bedrijven uit de Provincie Oost-Vlaanderen betrekken in de gesprekken en waardoor de analyse zal afgestemd zijn op de behoeften van de Provincie. De HoGent kiest voor een expliciete en versnelde uitbouw van bio-economie in haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De curricula zullen afgestemd worden op de noden van de arbeidsmarkt en op die manier afgestudeerden afleveren met de juiste competenties.

Financiering en partners
Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs wordt voor 50% (€ 1,5 mln) gefinancierd met middelen van Interreg Vlaanderen-Nederland. De andere helft van de totale investering komt van de 14 partners in het project: Gemeente Dordrecht, UHasselt, Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans, SPK, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, VITO, Thomas More Kempen, Stichting Biobased Delta, HZ University of Applied Sciences en St. ROC Zuid-Holland Zuid en het Da Vinci College.