Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OPLEIDING BEDRIJFSMANAGEMENT ZET STRATEGISCH IN OP DUURZAAMHEID EN PREVENTIE

Afbeelding Opleiding bedrijfsmanagement zet strategisch in op duurzaamheid en preventie
Afstudeerrichting milieumanagement wordt milieu- en duurzaamheidsmanagement

De opleiding bedrijfsmanagement wil studenten actief begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Door de snelle technologische evoluties werkt de bedrijfsmanager van morgen in een internationale omgeving. Data, skills en attitudes zoals open mind, flexibiliteit en stressbestendigheid gaan in ‘the day after tomorrow’ een steeds belangrijker rol spelen. Juist daarom wordt in de opleiding zoveel nadruk gelegd op 'toekomstbestendige' vaardigheden.

De afstudeerrichting milieumanagement volgt de evolutie in het werkveld op de voet. Recent werd daarom de vorming preventieadviseur niveau II geïntegreerd in het opleidingsprogramma. In bedrijven wordt de functie van milieucoördinator immers in zeer veel gevallen samen uitgevoerd met de functie van preventieadviseur. De milieucoördinatoren evolueren steeds meer naar coördinatoren duurzaam ondernemen.

Om de opleiding tot preventieadviseur te kunnen linken aan de term milieumanagement drong een naamswijziging zich op. “De term duurzaamheidsmanagement geeft duidelijk weer wat de afstudeerrichting beoogt: het in kaart brengen en remediëren van de effecten van bedrijvigheid op mens, milieu en economie”, zegt coördinator Danny Schepens. “Door het behoud van de term 'milieu' in de benaming van de afstudeerrichting wordt de continuïteit beklemtoond. Het belangrijkste deel van de opleiding blijft de torenvalkblik op milieu.”

Door de naamswijziging wordt het duidelijker dat de afstudeerrichting niet alleen milieu als insteek heeft, maar ook gaat voor het bredere kader van de duurzaamheid. Ook het werkveld weet dat er door de focus op duurzaamheid ook aandacht is voor mens en economie.