Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PILOOTPROJECT HOGENT & ECOCAMPUS IN DE KIJKER OP VLOR-SEMINARIE

Afbeelding Pilootproject HoGent & Ecocampus in de kijker op Vlor-seminarie

De Vlaamse onderwijsraad (Vlor) zette op 26 april 2016 een seminarie op over de brede invulling van interdisciplinariteit in onderwijs en onderzoek. Een pilootproject van de HoGent en ecocampus kwam er aan bod.

Het seminarie was een uitloper van het Vlor-advies in 2012 over het hoger onderwijs van de 21ste eeuw, waarin ‘leren’ onderzoeksgebaseerd, studentgecentreerd en interdisciplinair is. Een pilootproject van Ecocampus en de Hogeschool Gent kwam er aan bod in de presentatie van Els Stuyven, directeur Onderzoek van de HoGent. Ze illustreerde de noodzaak tot multidisciplinariteit in drie programma’s van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO): leefbare stad en omgeving, zorg en maatschappij, product- en procesinnovatie. Die PWO-programma’s zijn sinds 2013 goed voor de helft van de interne onderzoeksmiddelen van de HoGent. Ecocampus en de HoGent bekijken nu samen hoe duurzaamheid hierbij als concreet kader kan dienen, zowel in de inhoudelijke als in de methodologische aanpak van de onderzoeksprojecten. Dankzij de nexus onderwijs-onderzoek wordt het multidisciplinair denken ook geïntroduceerd in het curriculum.