Facebook Pixel Positief overleg tussen Wouter Beke en FAITH-onderzoekers - Hogeschool Gent

Positief overleg tussen Wouter Beke en FAITH-onderzoekers.


Gisteren ontving Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke HOGENT-collega’s van het onderzoeksproject FAITH, wat staat voor ‘FAciliterende IT bij individuele begeleidingsgesprekken in de jeugdHulp’ en nagaat hoe technologie ertoe kan bijdragen om kinderen te motiveren om in gesprek te gaan en moeilijke gesprekken in de jeugdhulp vlotter te laten verlopen. Daartoe werd de app LifeCity ontwikkeld. Uit eerdere steekproeven blijkt dat de gesprekstool die HOGENT-onderzoekers hebben ontwikkeld voor toepassing in de jeugdhulp, een grote meerwaarde heeft. Ook minister Beke bleek zeer geïnteresseerd in de app en de mogelijke toepassingen ervan.

De betrokken collega's, Joke De Wilde, Iris Storme en Karine Samyn, houden alvast een goed gevoel over aan het overleg met de minister, al zijn er nog geen concrete afspraken voor steun gemaakt. “Positief was zeker dat de minister en zijn adjunct-kabinetchef de nadruk legden op de nood aan innovatie binnen de jeugdzorg. Ze zijn er zich van bewust dat onze app daar deels aan tegemoet kan komen. Ook onze gevraagde bijkomende financiële steun bleek geen onoverkomelijk obstakel, al hebben we die natuurlijk nog niet. ”

De studiedag van 17 september, waar de app zou gelanceerd worden, is wegens de coronabeperkingen uitgesteld tot een nog te bepalen datum in het voorjaar. De minister heeft alvast laten weten bereid te zijn om daaraan deel te nemen.

De app komt overigens ook in beeld naar aanleiding van de coronacrisis: doordat de scholen lang gesloten zijn gebleven en de heropstart met mondmaskers, dranghekken en andere richtlijnen toch bevreemdend kan zijn voor kinderen en jongeren, zijn leerkrachten en CLB’s op zoek naar hulpmiddelen om een open gesprek op gang te brengen over de lange periode van digitaal onderwijs en de nieuwe situatie op school. De onderzoekers van FAITH werden gecontacteerd om na te gaan of en hoe de app daar een rol kan in spelen. Dat wordt de komende periode verder uitgeklaard. En zo breiden de toepassingsmogelijkheden van de app zich geleidelijk uit.

Publicatiedatum: 27/08/2020