Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

'S WERELDS GROOTSTE DRUGSONDERZOEK

Afbeelding 's Werelds grootste drugsonderzoek
In totaal namen zowat 120.000 respondenten uit meer dan 50 landen deel, 788 van hen kwamen uit ons land, voor drie vierden mannen. De gemiddelde leeftijd lag rond 25 jaar. In het laatste jaar hebben ruim 3 op 4 van hen minstens één illegale drug gebruikt, ruim de helft in de loop van de laatste maand. Bijna 1 op 4 gebruikte in een jaar tijd enkel legale drugs. Het onderzoek heeft zo een groep respondenten bereikt met meer ervaring in illegaal drugsgebruik. Dat is ook te merken aan de hogere gebruikscijfers.
Alcohol

Alcohol (96 %) blijft topscores halen. 37.7% van de mannelijke Belgische alcoholdrinkers vertoont hoog risico- of zelfs schadelijk gebruik in vergelijking met 25% wereldwijd. Meer dan 15% van de mannen scoort zelfs in de hoogste categorie, waarbij doorverwijzing naar een specialist aangeraden wordt, met een eventuele behandeling als gevolg, omdat vermoed wordt dat er een alcoholafhankelijkheid speelt. Bij vrouwen ligt dit aantal lager maar vertoont ook daar 22.2% van de Belgische drinkers hoog risicovol en schadelijk gebruik, in vergelijking met 20.5% wereldwijd. Dit blijven dus wel onrustbarende cijfers.

Andere roesmiddelen

Wat andere roesmiddelen betreft blijven de klassieke drugs populair: cannabis (bijna 70%), xtc (33%) en cocaïne (25%). Opvallend is ook het cijfer voor ketamine: bijna 20% van de bevraagde groep gebruikte dit dissociatief tripmiddel, waarmee je een scheiding tussen lichaam en geest kan ervaren. In combinatie met alcohol kan je het bewustzijn verliezen.

Minderen en op zoek naar hulp

Uit het onderzoek blijkt dat er heel wat gebruikers graag zouden minderen met drinken, maar slechts een beperkt aantal wil ook daadwerkelijk hulp bij. Het belang van laagdrempelige initiatieven is des te belangrijker (bv. online). Zo zou meer dan 36% van de Belgische drinkers het komende jaar ook liever wat minder drinken en een zelfde aantal zou willen minderen met cannabis roken. Slechts 4.5% van de drinkers wil hierbij hulp. Bij de cannabisgebruikers is er wel een grotere groep die hulp wil, namelijk bijna 13%. Bijna 44% geeft aan minder cocaïne te willen gebruiken in het komende jaar, maar slechts 5.3% wil hierbij hulp. Ook 27% van de respondenten wil het komende jaar minder xtc gebruiken.

Laagdrempelige initiatieven, zoals alcoholhulp.be of via de DrugLijn, om mensen ondersteuning te bieden bij het minderen met drinken of zelfs volledig te stoppen, zijn dus zeer noodzakelijk in België. Ook een efficiënte doorverwijzing kan een grote hulp betekenen bij de mensen die hun gedrag willen wijzigen. Er bestaat alvast een interessante app in het Engels die mensen op weg kan helpen www.drinksmeter.com.

Pilltesting

Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de tien van de recente xtc-gebruikers zijn pillen liet testen (globale cijfers over alle landen). In België kan je slechts beperkt je pillen laten testen (enkel in Brussel) en dit zien we ook in de cijfers. België is de slechtste leerling: we scoren het laagst wanneer er gevraagd wordt naar het piltesten, zowel wanneer het over hun eigen gedrag gaat als dit van een vriend.

Meer tips voor veiliger gebruik zijn terug te vinden bij de peer support organisaties www.safensound.be en de DrugLijn: www.druglijn.be.

Global Drug Survey en zijn partners geven hierbij geen waardeoordeel, alleen feiten. De organisatie onderschrijft dat drugsgebruik een persoon niet definieert. Dr. Tina Van Havere: “Uit onderzoek merken we dat drugsgebruikers vaak bewust omgaan met hun drugsgebruik en dat ze drugs gebruiken als een deel van hun levensstijl naast andere activiteiten. We merken ook heel wat solidariteit tussen gebruikers (informatie delen, helpen als het fout gaat), wat problemen voorkomt. Net als elke burger willen ook drugsgebruikers een geïnformeerde keuze maken om zichzelf, hun vrienden en hun community veilig te houden.”