Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SAMEN BOUWEN AAN GENTS MANTELZORGBELEID

Afbeelding Samen bouwen aan Gents mantelzorgbeleid

Eind januari vond het startevent “Samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid” plaats. Collega Benedicte De Koker (vakgroep Audiologie, Logopedie en Ergotherapie) lichtte er een aantal uitgangspunten voor het mantelzorgbeleid toe en formuleerde tips, alles gebaseerd op het inspiratieboek dat ze samen met haar collega’s Lieve De Vos, Nico De Witte en Nadine De Stercke publiceerde.

 

In Gent nemen naar schatting 40.000 mensen een mantelzorgtaak op. Het gaat hierbij zowel over mensen die hun zorgbehoevende partner ondersteunen, als om jonge mensen die voor hun ouders zorgen of over ouders die bv. voor een kind met een psychische aandoening zorgen.

Mantelzorg: niet te onderschatten

De maatschappelijke waarde van mantelzorgers is enorm. Zij zorgen ervoor dat vele mensen in hun eigen huis en buurt kunnen blijven wonen, ondanks een ziekte of beperking, en dragen zo bij tot het welzijn en de gezondheid van een groot deel van de bevolking. Bovendien verlagen zij ook de druk op de (veel duurdere) professionele hulp. Uit de praktijk weten we echter dat mantelzorgers het meestal erg lastig hebben: zware taken, veel administratie er bovenop, weinig vrije tijd, en vaak is het ook emotioneel niet te onderschatten.

Stijgend belang van mantelzorg

Uit diezelfde praktijk en uit cijfers en trends (zoals vergrijzing) weten we dat enerzijds de vraag naar mantelzorg alleen maar zal stijgen. Anderzijds nemen ook de verwachtingen ten aanzien van mantelzorgers toe, door de vermaatschappelijking van de zorg. Er wordt bijvoorbeeld meer en meer ingezet op samenwerking tussen professionals in de eerstelijn en mantelzorgers. De stad Gent wil werk maken van een echt een geïntegreerd mantelzorgbeleid, het kick-off moment “Samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid” was daarvan alvast de eerste stap.