Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SAMEN STERK IN (ONDER)WIJS ONDERZOEK!

Afbeelding Samen sterk in (onder)wijs onderzoek!

Bezoek de stand van de HoGent op Agriflanders 2015 en ontdek op een interactieve manier wat onderwijs en onderzoek in de agro- en biotechnologie te bieden hebben!

HoGent Groen!

Na vier jaar onderzoek naar functionele biodiversiteit van insecten en mijten in de laanbomenteelt, hebben de onderzoekers vastgesteld dat een bloemenrand of een gemengde bloemrijke haag, nectar en pollen leveren om nuttige insecten aan te trekken die plagen op bomen, groenten en planten mee kunnen bestrijden. Bezoekers van de stand kunnen via microscopen een blik werpen op de nuttige insecten die tijdens het onderzoek geïdentificeerd werden als geschikte insecten voor plaagbestrijding.

HoGent Dier!

‘Meten is weten!’ een leuze die onze bachelors landbouw en dierenzorg bekend in de oren moet klinken. Sinds kort springt de HoGent daarom ook op de kar van de ‘equitation science’: wetenschap in dienst van ruiter en paard. Echte paardenmensen weten het immers al langer: goede prestaties in de sport vereisen een professionele omkadering van zowel ruiter als paard, met de nodige aandacht voor het comfort van beide partijen.

Wil je zelf eens proeven van de nieuwste trends in de sportbegeleiding bij paarden? Kom dan zeker eens langs op onze stand ‘teugeldrukmeting’ waar je zelf kan uittesten hoe hard je nu eigenlijk trekt bij ‘het aanhalen van de teugels’.

HoGent Voeding!

Mensen met glutenintolerantie of glutensensitiviteit weten dit al langer: de huidige kwaliteit van glutenvrij brood staat nog mijlenver af van de kwaliteit van een standaard tarwebrood. Bezoekers mogen dit aan den lijve ondervinden door in een smaaktest verschillende glutenvrije broden te proeven. Binnen de HoGent loopt een onderzoeksproject dat als doel heeft  om de technologische verwerkbaarheid, textuur en houdbaarheid van glutenvrij brood te verbeteren door gebruik van functionele ingrediënten.

HoGent Landbouw!

Binnen het kerngebied Landbouw kan je op Agriflanders kennismaken met twee onderzoeksprojecten: een project over zorglandbouw en een onderzoek over schimmelvorming in ruwvoeders.

Zo kan je komen uitzoeken of jij als land- of tuinbouwer een kwalitatieve zorgboer kan worden. Koester je als landbouwer een verlangen tot sociaal engagement en tot voldoening schenken en ontvangen? Dat zijn de cruciale bouwstenen die maken dat jouw bedrijf unieke kansen kan bieden aan bijvoorbeeld jongeren in een problematische opvoedingssituatie of aan mensen met een mentale handicap. Door een enquête in te vullen op onze stand, kan je ontdekken of er een kwalitatieve zorgboer in jou huist!

Daarnaast kan je op onze stand komen kennismaken met de zichtbare en onzichtbare kantjes van kuilschimmels. Kwalitatieve ruwvoeders zijn essentieel voor de samenstelling van een evenwichtig en rendabel rundveerantsoen. Echter, vaak gebeurt het dat broei en schimmelvorming de kwaliteit van het ruwvoeder aantasten. Op de proefhoeve Bottelare van de HoGent en de Universiteit Gent wordt, in samenwerking met of in opdracht van verschillende bedrijven, via inkuilproeven met microkuilen gezocht naar methoden en producten die deze negatieve invloedsfactoren verminderen.

Kom ons bezoeken!

Kortom, de opleiding bachelor in de agro- en biotechnologie van de HoGent, met afstudeerrichtingen groenmanagement, dierenzorg, voeding en landbouw - leidt kritische, ondernemende, en maatschappelijk geëngageerde professionals op. De lectoren zorgen dag na dag voor uitdagende onderwijsvormen, onderwijs gericht op de noden van het werkveld. Maar de lectoren doen nog veel meer dan lesgeven! Zij investeren volop in de uitbouw van hun expertise. Zij voeren projectmatig en toegepast onderzoek uit en staan in voor maatschappelijke dienstverlening. Onderwijs en onderzoek versterken elkaar binnen onze groep en zo zijn we “samen sterk in (onder)wijs onderzoek”.

Kom het zelf ontdekken op Agriflanders of surf naar de website van de faculteit Natuur en Techniek van de HoGent op www.hogent.be/fnt. Onder de rubriek “Opleidingen” kan je alle informatie vinden over de bachelor in agro- en biotechnologie, onder de rubriek “Expertise” kan je alle informatie vinden over het onderzoek binnen de vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen.

Je kan ook contact opnemen met de opleidingsvoorzitter Marianne De Meerleer, marianne.demeerleer@hogent.be of de  vakgroepvoorzitter Lieve Vermeiren, lieve.vermeiren@hogent.be.