Facebook Pixel School of Sports uit de startblokken in vernieuwde HOGENT-sportarena - Hogeschool Gent
Foto School of Sports uit de startblokken  in vernieuwde HOGENT-sportarena

School of Sports uit de startblokken in vernieuwde HOGENT-sportarena

S

School of Sports uit de startblokken in vernieuwde HOGENT-sportarena

Op 1 oktober opent HOGENT haar gloednieuwe state-of-the-art sporthal op campus Schoonmeersen. De uitbreiding van de sportinfrastructuur werd mee mogelijk gemaakt door de steun van Sport Vlaanderen en Voetbal Vlaanderen. Het gaat echter om meer dan alleen maar een nieuw sportcomplex: de ingebruikname van de nieuwe sporthal is ook het startschot van de School of Sports. Die moet een referentiepunt worden voor het leerdomein sport in Vlaanderen, uniek in haar werking en maatschappelijk geëngageerd. 

De School of Sports wil een talentincubator zijn die future proof skills binnen het sportdomein ontwikkelt via de educatieve bacheloropleiding lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie en via een uitgebreid aanvullend programma van bijscholingen, navormingen, en postgraduaatsopleidingen. Daarnaast wil de School of Sports uitgroeien tot een kennis- , innovatie-, onderzoeks- en leercentrum voor sport.

Met haar uitgebreid en gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen vele opleidingen raakvlakken hebben met sport (zoals de opleidingen voedings- en dieetkunde, mode en textiel, kmo-, retail- en logistiek management, sociaal werk…) is HOGENT alvast de ideale voedingsbodem om de School of Sports te laten openbloeien. Bovendien zijn de liefst 11 thematische onderzoekscentra die binnen HOGENT actief zijn, een extra troef om een multidisciplinaire werking met maatschappelijke impact succesvol uit te bouwen. Want multidisciplinariteit vormt een sleutelwoord: de School of Sports benadert sport en beweging vanuit een breed maatschappelijk kader.

Maatschappelijke impact

Concreet wil de School of Sports maatschappelijke impact uitoefenen op vier domeinen:

  • Gezondheid en welzijn: via het stimuleren van beweging een positief effect uitoefenen op gezondheid en welzijn, ook in arbeidscontext.
  • Sportonderwijs en coaching: kwaliteitsvol bewegingsonderwijs en kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden.
  • Sociaal-sportieve praktijken: via sport de integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen bevorderen.
  • Ondernemen in sport: stimuleren van ondernemerschap met oog voor innovatie binnen de sportwereld.

Voor elk van deze vier aandachtspunten beschikt HOGENT over ruime expertise. Maar samenwerking met externe organisaties behoort zeker ook tot de mogelijkheden.

Meerjarenproject

De uitbouw van de School of Sports is een meerjarenproject. De ambitie bestaat erin om tegen 2024 te beschikken over een volledig operationele, autonome entiteit. Het huidige academiejaar 2020-2021 zal vooral gebruikt worden als studie- en experimenteerfase, met bevragingen, pilootprojecten en consultatierondes met stakeholders. Daarna wordt de werking stapsgewijs uitgebouwd en wordt de School of Sports een autonome entiteit die zich tegen 2024 heeft ontpopt tot een onderzoeks- en leercentrum dat op voor het leerdomein sport dat een referentiepunt wordt in Vlaanderen.