Facebook Pixel Sociale impact van muziek: perspectief van muzikant onderzocht - Hogeschool Gent

Vanaf volgend jaar werkt HOGENT mee aan een internationaal vergelijkend onderzoek over de sociale impact van muziek, samen met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Finland en Colombia. Vanuit de vaststelling dat sociaal-artistieke praktijken en participatieve kunstpraktijken steeds meer deel uitmaken van het werkveld van afgestudeerde muzikanten, werkte het consortium  grootschalig onderzoeksproject uit dat het perspectief van de muzikant in dit type praktijken centraal stelt.

Het onderzoek focust op het groeiend aantal participatieve of sociaal-artistieke muziekpraktijken op internationale schaal: muziekprojecten  en -organisaties die werken met uitgesloten of gemarginaliseerde groepen zoals mensen in armoede, vluchtelingen, gevangenen, of projecten actief in regio’s van conflict of sociale achterstelling. Muziek  spelen is in deze contexten in de eerste plaats belangrijk omwille van z’n intrinsieke waarde, maar wordt ook ingezet voor sociale doelstellingen zoals inclusie, empowerment, gemeenschapsvorming en activisme.

Het project zal het perspectief van de muzikant in deze muziekprojecten belichten: de opvattingen van muzikanten rond sociale impact worden bevraagd, evenals de manier waarop die opvattingen doorwerken in de artistieke keuzes en werkwijze die de muzikanten hanteren. Het onderzoek wil ook inzicht krijgen in de achtergronden, motivaties en opleidingen van de muzikanten, en in de condities en beperkingen die muzikanten ervaren in dit werkveld. Ook zal het onderzoek nagaan hoe muzikanten kijken naar de mate waarin hun muziekopleiding hen voorbereidt op dit type muziekprojecten.  Het project moet leiden tot een cross-culturele analyse van dit thema en tot inzichten die bruikbaar zijn binnen muziekopleidingen, bij de beoordeling en subsidiëring van projecten én bij de creatieve ontwikkeling van goede praktijken.

HOGENT-collega An De bisschop, docent kunstagogiek en -didactiek aan de School of Arts, zal zich – samen met een halftijdse post-doc onderzoeker - toeleggen op het bevragen van muzikanten die actief zijn in sociaal-artistieke en participatieve muziekorganisaties en -projecten in België, via diepte-interviews en case-studies. Griet Verschelden, vakgroepvoorzitter Sociaal Werk, is lid van de ‘advisory board’ die het onderzoeksproject zal opvolgen.

Het onderzoeksproject werd gehonoreerd door het Arts & Humanities Research Council, Londen met een financiële steun van £984.000, en zal van start gaan begin 2020. Het gaat om een 3-jarige onderzoekssamenwerking tussen Guildhall School of Music, met John Sloboda als hoofdonderzoeker, en als co-onderzoekers Heidi Westerlund (Sibelius Academy, University of Arts Helsinki), Geoffrey Baker (Royal Holloway, University of London), An De bisschop (HOGENT) en Gloria Patricia Zapata Restrepo (Fundación Universitaria Juan N Corpas, Bogota). Co-financiering wordt ook geboden door het International Platform for Social Impact of Making Music (SIMM).

Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met An De bisschop.

Publicatiedatum: 19/09/2019