Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STEM-OPLEIDINGEN BIJ DE HOGENT IN DE LIFT

Afbeelding STEM-opleidingen bij de HoGent in de lift

Inschrijvingscijfers bevestigen groei in belangstelling voor knelpuntberoepen

De samenleving smeekt om afgestudeerden in technische richtingen. Wie een diploma heeft behaald na een STEM-opleiding opent vaak de poort naar een knelpuntberoep. De HoGent heeft op dat vlak goed nieuws: de inschrijvingscijfers voor de meeste STEM-opleidingen gaan fors vooruit, met uitschieters in de opleidingen chemie en toegepaste informatica. De HoGent doet ook extra inspanningen om meisjes aan te trekken voor deze opleidingen.

STEM staat voor Science,Technology, Engineering and Mathematics. De Vlaamse regering lanceerde enkele jaren geldeden een groot actieplan om jongeren warm te maken voor STEM-opleidingen en –jobs. Dat zowel voor het secundair als het hoger onderwijs. Techniek en wetenschappen blijken daarin vaak een pijnpunt.

Net op dat vlak kan de HoGent hoopgevende cijfers voorleggen: over de verschillende faculteiten heen scoren de STEM-opleidingen goed tot zeer goed, dat gaat van biomedische laboratoriumtechnologie (+5%), over elektromechanica (+ 9%) en chemie (+48%!) naar toegepaste informatica (+17% in Gent en voor dezelfde opleiding in Aalst een gestage vooruitgang, ook nu weer met 4%). Als marktleider in Vlaanderen voor de opleiding in toegepaste informatica zijn dit dus zeer opmerkelijke cijfers, die op een trendbreuk wijzen.

De opzet om ook meer meisjes aan te trekken voor STEM-opleidingen is duidelijk een werk van lange adem, maar de HoGent zet daar uitdrukkelijk op in. Margot De Donder, opleidingsvoorzitter toegepaste informatica: “Onze opleiding toegepaste informatica leidt al lang niet meer op naar de harde IT’er op zijn eilandje, maar mikt op ‘future proof skills’, waarbij communicatie met potentiële klanten of consultancy belangrijke onderdelen zijn. Het leidt naar een totaal nieuwe invulling van de job als IT’er, die ook makkelijker met een gezinsleven te combineren valt. Een evolutie die de job en dus ook de opleiding veel meer openzet voor jongens én meisjes. We zien trouwens dat de meisjes die nu voor toegepaste informatica kiezen zeer sterk presteren.”

Naast de goede cijfers voor STEM-opleidingen blijkt uit de inschrijvingen dat de HoGent het globaal erg goed doet. Volgens de cijfers net voor de start van het academiejaar gaat het aantal generatiestudenten met liefst 3,6 % vooruit.