Facebook Pixel Student in warme Stad Gent - Hogeschool Gent

De studententijd brengt heel wat veranderingen met zich mee en de eerste stappen naar zelfstandig leven zijn vaak uitdagend. Uit contacten met studenten en signalen van medewerkers studentenvoorzieningen en studentenpsychologen blijkt dat studenten nood hebben aan meer steun, ontmoeting en verbinding.

Samen sterk voor meer veerkrachtige studenten

Onder de noemer ‘Student in Warme Stad Gent’ bundelen UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool, Odisee/KU Leuven, LUCA School of Arts/KU Leuven, Stad Gent, Logo Gezond+ en Fonds GavoorGeluk hun krachten voor de verbetering van het mentaal welzijn van studenten in Gent. En dat alles met de steun van het Rode Neuzenfonds. Alle partners willen intensiever samenwerken op het vlak van preventie, bovendien is er nood aan een overzicht van het hulpverleningsaanbod voor Gentse studenten in de verschillende instellingen voor hoger onderwijs. Je leest er meer over op de webpagina’s Samen sterk voor meer veerkrachtige studenten van de Stad gent.

KLIK-app voor studenten.

Op de Studenten Kick Off werd reeds een gezamenlijke KLIK-app gelanceerd, een online zoekertjessysteem dat studenten wil stimuleren om samen te sporten of eens een koffie te drinken, samen te koken of gewoon om medestudenten op welke manier dan ook te leren kennen. KLIK kan je volgen via de  KLIK-facebookpagina, de app zelf is uiteraard slechts toegankelijk voor studenten.

Content in Gent

De website Content in Gent heeft een luik psycho-educatie om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Daarnaast worden alle relevante initiatieven rond mentaal welzijn en het zorgaanbod van de Gentse hogeronderwijsinstellingen gecentraliseerd op die webstek. En dat laatste is een work in progress.