Facebook Pixel Taal als sleutel voor economisch succes - Hogeschool Gent
Taal als sleutel voor economisch succes

Taal als sleutel voor economisch succes

HOGENT coördineert de komende 4 jaar het project SIMILAR over taal- en cultuurbeleid als sleutel tot het internationaal concurrentievermogen van kmo’s in de grensregio tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Pablo Decock (vakgroep Talen) leidt dit project, dat een samenwerking is tussen HOGENT, de Université de Lille, Université de Mons en Syntra West in goede banen.

Het project speelt in op de problematiek van een dalend kennisniveau van het Frans, dat op 16 januari een hoofdpunt vormde op het VRT-nieuws, omdat docenten Frans van diverse hogere onderwijsinstellingen aan de alarmbel trekken. Dat een gebrekkige kennis van het Frans je in het beroepsleven parten kan spelen en zelfs handelstransacties in de weg kan staan, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Het SIMILAR-project heeft dan ook als doel kmo’s in de betrokken regio te adviseren bij een efficiënte taal- en cultuurstrategie om het marktpotentieel aan de andere kant van (taal)grens te ontsluiten. Voorts wil dit project de meertalige en interculturele competenties van medewerkers in de kmo’s helpen ontwikkelen via diverse initiatieven.

Deze internationale en interdisciplinaire onderzoekssamenwerking zorgt daarnaast voor een grote meerwaarde voor het onderwijs van HOGENT, onder meer in de vorm van bachelorproeven, stages en vakoverschrijdende projecten. Het project werd op donderdag 23 januari gelanceerd op campus Schoonmeersen van HOGENT.

Het project beschikt over een budget van 750.000 euro steun van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonië-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen draagt een steentje bij.

 

 

Publicatiedatum: 17/01/2020