Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TECHNOPOOL SIERTEELT

Afbeelding Technopool sierteelt

Op 24 mei 2013 ondertekende de Hogeschool Gent een overeenkomst waarin de samenwerking tussen vier onderzoekscentra, bezegeld wordt onder de naam Technopool Sierteelt. De overeenkomst werd ondertekend tijdens het netwerkevent van de Technopool Sierteelt, getiteld ‘Onderwijs – Onderzoek – Ondernemen’. De vier onderzoekscentra - Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) – benadrukken door dit samenwerkingsverband dat ze de beschikbare kennis, expertise en onderzoeksinfrastructuur optimaal willen benutten ten voordele van de sierteeltsector.

Tijdens het netwerkevent, waar heel wat siertelers aan deelnamen, schetste Alexander Vercamer, eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, het belang van de sierteelt in de provincie. Hij kondigde ook aan dat de provincie de Technopool Sierteelt financieel ondersteunt door de loonkost van een halftijdse medewerker op zich te nemen. Deze medewerker zal de komende drie jaar instaan voor de coördinatie en de versterking van deze samenwerking.


Naast de plechtige ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, kregen de deelnemers tijdens het event informatie over het onderwijs en onderzoek aan de HoGent en de Universiteit Gent dat ten dienste staat van de sierteeltsector. Patrick Steelandt, decaan van de faculteit Natuur en Techniek van de HoGent, schetste een beeld van de opleiding ‘Bachelor in de agro- en biotechnologie’, afstudeerrichting groenmanagement, een opleiding die toekomstige werkkrachten voor de sector aanlevert. Binnen de opleiding wordt sterk ingezet op praktijkervaring en het ontwikkelen van vaardigheden zoals organiseren, plannen, vergaderen en in team werken, zonder evenwel de theoretische kant uit het oog te verliezen. De decaan ging in zijn speech ook nog kort in op de aanwezige expertise rond sierteelt binnen de faculteit Natuur en Techniek. Het praktijkgericht onderzoek van de faculteit zorgt mee voor innovatie bij sierteeltbedrijven en is dus – naast het opleiden van goede werkkrachten – van fundamenteel belang voor de sector! Een filmpje met getuigenissen van oud-studenten over hun opleiding en hun eerste werkervaringen, illustreerde zijn betoog.


Geert Haesaert, decaan van de geassocieerde faculteit Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen ging vervolgens verder in op de integratie van de ‘Master of Science in de Biowetenschappen’ van de HoGent in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent vanaf het academiejaar 2013-2014. Bij deze integratie was het doel om de bestaande opleidingen volledig te behouden, maar wel de band tussen de nauw verwante opleidingen te versterken. Ook binnen de master-opleidingen wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de interactie met het werkveld, door middel van bedrijfsbezoeken, stages en onderzoek en masterthesissen die bruikbare resultaten opleveren voor het werkveld.


Unizo-topman Karel Van Eetvelt benadrukte eveneens het belang van goed onderwijs voor een hedendaagse ondernemer. Onderzoek kan volgens hem zelfstandige ondernemers ook ondersteunen. Van Eetvelt riep de bedrijven ook op om te blijven investeren, ook in deze tijden van crisis. Dat kan door bijscholing, door deelname aan binnen- en buitenlandse bedrijfsbezoeken en door het reilen en zeilen binnen de sector op te volgen, door bijvoorbeeld naar netwerkevents te gaan.


Bruno Gobin, directeur van het Proeftuincentrum voor Sierteelt, besloot het informatieve gedeelte, door te stellen dat de Technopool Sierteelt een duidelijke rol te spelen heeft in een toekomstgerichte sierteelt waar innovatie een centrale rol speelt. Deze aanpak vereist creatieve ondernemers, goed opgeleide medewerkers, het opbouwen van nieuwe kennis en het creatief omspringen met bestaande kennis. Er is nood aan nieuwe ideeën, onderzoekservaring, validatie van onderzoeksresultaten op praktijkschaal, demonstratieopstellingen en implementatie van resultaten op bedrijfsniveau. De Technopool Sierteelt kan hier zijn steentje toe bijdragen door ervoor te zorgen dat opleiding en onderzoek goed op elkaar afgestemd zijn, maar ook afgestemd zijn op de noden van het werkveld.
Het netwerkevent werd afgesloten met een gezellige receptie, waar de aanwezigen bij een hapje en een drankje konden nakaarten over de toekomst van de sierteeltsector! Ook de komende jaren zal de Technopool Sierteelt jaarlijks zorgen voor een vergelijkbaar netwerkevent.


Het filmpje met getuigenissen van enkele alumni is te vinden op:
http://fnt.hogent.be/opleidingen123/agro-en-biotechnologie/groenmanagement/
Een video-verslag van het netwerkevent, met enkele interviews, is te vinden op de website van Boerenstebuiten TV, op http://www.boerenstebuiten.be/video/technopool-sierteelt .