Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

THE RE-BIRTH OF FOOTWEAR

Afbeelding The Re-birth of Footwear

In Future Footwear reflecteert de doctoranda over de vraag wat het betekent om schoeisel te creëren dat duurzaam is voor lichaam en voor omgeving. Het project gaat na of traditioneel schoeisel als voorbeeld kan dienen voor ontwerpen die biomechanische en culturele functies met elkaar in evenwicht brengen. De vragen gaan over materialen en vormen, de betekenis van design, de effecten van stappen met en zonder schoeisel, en de verschillen tussen werken met de hand en handwerktuigen enerzijds en semi-industriële en 3D-productie anderzijds. Het onderzoek spitst zich toe op Sami laarzen uit rendierbont uit de poolgebieden, Juttee-schoeisel uit Rajasthan, en Kolhapuri- en Bantu-schoeisel uit Karnataka (India), en ook op de handwerkers die dit maken.

De biomechanische analyses uit het onderzoek geven aan dat dit inheemse schoeisel de natuurlijke vorm van de voet respecteert en die zo minder beperkt dan de conventionele Westerse schoen doet. In de onderzochte gemeenschappen wordt dit type van schoeisel vaak gedragen in het dagelijkse leven. De productie ligt laag en is afgestemd op de nood, en het ontwerp verandert geleidelijk over verschillende generaties heen. Deze tentoonstelling toont aan dat designers baat kunnen vinden bij interdisciplinair onderzoek dat traditionele ambachten en biomechanische stapanalyses combineert met industriële en hightechproductiemethoden om nieuwe modellen te creëren. De noodzaak hiertoe wordt duidelijk in het licht van een groeiende schoenenafvalberg en toenemende schaarste aan natuurlijke grondstoffen. Om tot een duurzame (schoen-)economie te komen, moeten we verdere stappen zetten in de hybride economieën die de conventionele markt verbinden met andere vormen van maken, waarin men samen nadenkt over nieuwe technologieën en materialen.

De expo toont het handgemaakte traditionele schoeisel en de aangepaste ontwerpen (X-Indigenous models), de in Portugal vervaardigde hybriden, en de 3D-breisels en -prints, samen met de gereedschappen waarmee ze werden geproduceerd. Alle modellen zijn geïnspireerd op de traditionele modellen waarmee ze ook een nauwe link hebben, en weerspiegelen een blootvoetse manier van stappen.

Het onderzoeksproject van Catherine Willems werd gefinancierd door het onderzoeksfonds van de Hogeschool Gent (2009-2015).