Facebook Pixel Tijdens opleiding bouwen aan ondernemende toekomst - Hogeschool Gent
Foto Tijdens opleiding bouwen aan ondernemende toekomst

Tijdens opleiding bouwen aan ondernemende toekomst.

T

Tijdens opleiding bouwen aan ondernemende toekomst.

Student-ondernemers lanceren innovatief aanbod voor domoticamarkt.

Gauthier Tijtgat en Seppe De Cock zijn twee gedreven HOGENT-studenten die het laatste jaar van hun bacheloropleiding elektromechanica afwerken maar daarnaast ook als ondernemers actief zijn: vorig jaar startten ze het domoticabedrijf Homate op, waarmee ze, via een eigen app en een eigen manier van werken, een vaste plaats willen verwerven in de sector.

Domotica is volgens Gauthier en Seppe de toekomst, al blijken veel mensen in onze contreien er nog argwanend tegenover te staan, stellen de HOGENT-studenten tegelijkertijd vast.

“Domotica schrikt nog veel mensen af omdat het nog wat onbekend is”, zegt Seppe. “Velen gaan er ook van uit dat domotica sowieso duur is. En het klopt dat, wie zijn woning verregaand wil automatiseren, daar ettelijke duizenden euro’s voor betaalt. Maar dat is tegelijkertijd relatief, want je bespaart natuurlijk ook, bijvoorbeeld met een slimme thermostaat die de verwarming veel efficiënter regelt, waardoor de energiekosten drastisch dalen. Domotica is dus niet louter een kostenpost, maar veeleer een investering met een terugverdieneffect.”

Toch zien de student-ondernemers twee belangrijke pijnpunten. Een ervan is dat er verschillende besturingssystemen naast elkaar bestaan. “Met andere woorden: als je over apparaten van verschillende merken beschikt, heb je verschillende besturingssystemen nodig, wat het er niet gebruiksvriendelijker op maakt”, schetst Gauthier.

“Daar komt nog bij dat een wereldspeler als bijvoorbeeld Google Home met slechts een handvol merken samenwerkt. En doordat je specifieke merken moet kopen, weegt dat dikwijls door op het budget.”

Eigen controller en app

Precies die twee knelpunten wilden de studenten met Homate wegwerken. En dus ontwikkelden ze een systeem dat heel laagdrempelig is. Eerst en vooral werken ze samen met een zeer brede waaier aan merken, waardoor de klant ook kan kiezen voor een goedkoper merk. Daarnaast hebben ze een controller ontwikkeld, op basis van opensourcesoftware, waar verschillende besturingssystemen in geïntegreerd zijn. Daar is dan een app aan gekoppeld waarmee verschillende domotica-apparaten bediend kunnen worden, ongeacht het merk. Een van de voordelen van het Homate-systeem is dat het kan mee-evolueren met de nieuwste technologie en dus toekomstgericht is: als er een nieuw apparaat op de markt komt, dan kan dat geïntegreerd worden in de app. Met die twee elementen wil Homate zich onderscheiden op de markt.

Gauthier en Seppe werken op maat van de klant. Ze luisteren eerst goed naar wat die precies wil, houden rekening met de budgettaire marges die de klant aangeeft en functioneren als een one-stop-shop.  Met andere woorden: als een klant een slim rolluik wil, dan schakelen de HOGENTenaars zelf een installateur in. Alle noodzakelijke werken die met de automatisering gepaard gaan, worden dus door hen geïnitieerd en opgevolgd.

Sfeerbeeld
“We studeren dit academiejaar af. Tegen dan willen we voldoende inkomen uit onze bedrijfsactiviteiten halen om onszelf een degelijk loon te kunnen uitbetalen.”

Gauthier Tijtgat, student elektromechanica
en student-ondernemer

“Maar we proberen de fysieke aanpassingen aan een woning natuurlijk zo veel mogelijk te beperken”, voegt Seppe hieraan toe. “Mede daarom kiezen we resoluut voor draadloze systemen, zodat er geen bekabeling en de daarbij horende slijp- en kapwerken nodig zijn.”

E-Lab

De studenten werken samen als zelfstandigen onder een maatschap. Dat is een vennootschapsvorm die aan weinig dwingende regels onderworpen is. Om een maatschap op te richten, gaan minstens twee vennoten een samenwerking aan en leggen hiervoor specifieke afspraken vast in een maatschapscontract. Veel complexiteit komt daar niet bij kijken.

Bij het uitbouwen van hun onderneming hebben ze kunnen rekenen op ondersteuning van Go for Growth, het incubatieprogramma van E-Lab HOGENT. “Van de begeleiding die we daar gekregen hebben, hebben we echt veel opgestoken. Onder meer over het definiëren van onze markt en websiteontwikkeling hebben we zeer nuttig advies gekregen.”

Over hun doelstelling is Gauthier duidelijk: “We studeren zonder ongelukken in juni af en willen dus perspectief op onze toekomst. Dat betekent concreet dat we tegen eind augustus voldoende inkomen uit onze bedrijfsactiviteiten willen halen om onszelf een degelijk loon te kunnen uitbetalen. Lukt dat, dan gaan we er sowieso mee door.”

(publicatiedatum: 9 februari 2021)

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Elektromechanica
Elektromechanica is wellicht een van de meest polyvalente technische bachelor­opleidingen. Pas na een uitgebreide kennismaking met de sector in het eerste jaar, vragen we jou om een richting te kiezen: automatisering, elektromechanica of klimatisering.
E-Lab
Het HOGENT E(ntrepreneurial)-Lab wil ondernemerschap, ‘future-proof employability’ en het welbevinden bij de HOGENT-stakeholders ondersteunen. Dat doet het door kwalitatief …

Publicatiedatum: 08/02/2021