Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TOEGEPASTE INFORMATICA: OPLEIDING VOOR TECHNISCH TALENT MET SOCIAAL ENGAGEMENT

Afbeelding Toegepaste informatica: opleiding voor technisch talent met sociaal engagement

Cera Award, een programma van Cera en RVO-Society dat technologische innovatie in de socialprofit stimuleert, zal in de toekomst sterker samenwerken met geëngageerde onderwijspartners die technologische opleidingen met een sociale focus aanbieden.

De bacheloropleiding toegepaste informatica van de HoGent ondertekende deze week een engagementsverklaring. Daarin engageert de opleiding zich om studenten actief aan te moedigen om tijdens hun opleiding te kiezen voor technologische projecten uit de socialprofitsector en mee na te denken over technologische oplossingen voor maatschappelijke, sociale noden. Naast de HoGent ondertekende ook de interuniversitaire opleiding Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs, met onder meer campussen in Gent en Aalst, de engagementsverklaring.

Lange en succesvolle samenwerking

Kristien Rombouts, coördinator Cera Award reageert enthousiast: “Beide opleidingen besteden bewust aandacht aan de mogelijkheden van technologie in de sociale sector. Met de opleiding toegepaste informatica van de HoGent hebben we een lange en succesvolle samenwerking. De voorbije jaren sleepten studenten van de HoGent geregeld Cera Awards in de wacht. Ik denk bijvoorbeeld aan de toepassing voor het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Ook de jaarlijkse jurering vindt al enkele jaren plaats in lokalen van de HoGent.”

IT om de levenskwaliteit te verbeteren

Martine Van Audenrode, opleidingsvoorzitter toegepaste informatica HoGent: “Door onze studenten projecten in samenwerking met Cera Award te laten uitwerken, willen we hen laten ervaren dat IT niet alleen in functie van businessdoeleinden kan worden ingezet maar ook om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen die het moeilijker hebben. We vinden het als hogeschool belangrijk om onze studenten dit maatschappelijk engagement bij te brengen.”

Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs

Kristien Rombouts: “Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs is voor ons een bijzonder relevante opleiding die bovendien aan alle Vlaamse universiteiten wordt aangeboden. In dit postgraduaat stopt het niet bij een ontwerp of een ontwikkeling. De ingenieurs komen echt tot de implementatie van een technologische innovatie. Het postgraduaat biedt zelfs een track Community Service Engineering aan om ingenieurs onder te dompelen in de socialprofitsector.”

Chrisje Haenen, projectcoördinator Innoverend Ondernemen: “Een ingenieur lost vooral problemen op voor… mensen. En soms is daar (te) weinig aandacht voor. Door samen te werken met Cera award krijgen studenten de kans om aan oplossingen te werken voor reële noden van mensen en organisaties in de socialprofitsector.”

Kristien Rombouts besluit: “Wij zijn bijzonder blij dat deze opleidingen ook formeel aangeven met ons te willen samenwerken. We hopen dat andere hogere technische opleidingen hen zullen volgen. Betaalbare en kwaliteitsvolle zorg aanbieden, zorgen dat iedereen mee kan in onze snel veranderende maatschappij, zijn  grote uitdagingen voor de 21ste eeuw. Technologie kan en moet daar een stukje van de oplossing bieden.”