Facebook Pixel Twee nieuwe TETRA-projecten - Hogeschool Gent
Twee nieuwe TETRA-projecten

Twee nieuwe TETRA-projecten.

Aan HOGENT zullen in de loop van dit najaar twee nieuwe TETRA-projecten starten. In het ene project zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een kennisplatform voor de Vlaamse zorgsector, waarop informatie en kennis kan uitgewisseld worden over het bevorderen van gezondheidswijsheid bij nieuwkomers. Het andere project zal bekijken of het mogelijk is om bier te brouwen op basis van alternatieve granen. Ontdek hier meer over deze twee boeiende projecten.

Quinoa-bier?

Kunnen we lekker bier brouwen op basis van alternatieve granen zoals quinoa, emmer of eenkoorn? Dat is de vraag die het pas goedgekeurde project Alterbrew wil onderzoeken. Dit praktijkgericht onderzoek wil de brouwers leren hoe ze  deze granen kunnen verwerken tot authentieke en innovatieve bieren die hun plaats verdienen op de markt naast de traditionele bieren. Dit onderzoeksproject bouwt voort op de expertise die HOGENT de afgelopen jaren opbouwde rond alternatieve granen. Zo loopt er een onderzoeksproject Altergrain, waarin oertarwes en andere alternatieve granen lokaal geteeld worden om meer diversiteit binnen de moderne tarwe- en graanteelt te verkrijgen. Het TETRA-project ALTERBAKE onderzocht dan weer de toepassingsmogelijkheden van alternatieve granen binnen de bakkerijsector. Daarnaast verkent het PWO-project Lokaal Brood het potentieel van de korte keten voor brood dat geproduceerd wordt met lokaal geteelde oude of alternatieve granen.

Vragen over dit project?

Het Alterbrew-onderzoeksteam is samengesteld uit de brouwerijcollega’s Jessika De Clippeleer (UGent/HOGENT), Dana Vanderputten(HOGENT) en David Laureys (UGent) en collega’s van de onderzoeksgroep Enzym-, Fermentatie- en Brouwerijtechnologie (KULeuven, Technologiecampus Gent). Stuur hen gerust een mailtje!

Gezondheidswijsheid van nieuwkomers bevorderen

Het tweede TETRA-project dat goedgekeurd werd, gooit het over een heel andere boeg. Nieuwkomers in Vlaanderen hebben vaak een gebrekkige ‘gezondheidswijsheid’. Ze missen de taal, de kennis en de zelfredzaamheid om actief gebruik te maken van onze gezondheidszorg. De kost van de zorg aan deze nieuwkomers kan daardoor hoog oplopen. Om zorgverleners te ondersteunen wil het onderzoeksteam van het nieuwe project ‘MATCHeN’ een open kennisplatform ontwikkelen. Dit platform moet de zorgsector in staat stellen om informatie rond gezondheidsthema’s uit te wisselen, e-learning modules te delen en digitale tools terug te vinden die zorgverleners kunnen helpen om de nieuwkomers op een toegankelijke manier gezondheidsinformatie te verstrekken. Het kennisplatform richt zich naar zorgorganisaties en het open karakter ervan bevordert het peer-to-peer samenwerking. Zo slaat het project een brug tussen de kennisinstellingen en een gebruikersdoelgroep van social profit organisaties, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, de overheid en belangenverenigingen binnen de zorgsector Bovendien kunnen de resultaten van dit onderzoek geïntegreerd worden in diverse opleidingsonderdelen in onder meer de opleidingen verpleegkunde en health care management.

Meer weten over dit project?

Neem dan zeker contact op met collega’s Pablo DecockLeen Van Landschoot en Jolien Smet die dit project samen met collega’s van UGent en VUB in goede banen zullen leiden.