Facebook Pixel Vergeet BMI dankzij deze app - Hogeschool Gent

“Hoewel BMI een erg populaire en eenvoudige manier is om te bepalen of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot jouw lengte, is er veel kritiek op deze manier van meten”, legt onderzoeker Willem De Keyzer uit. “Een gezond gewicht is van veel meer factoren afhankelijk dan enkel de verhouding tussen ons gewicht en onze lengte. Bovendien wordt BMI te vaak ook gehanteerd als een afgeleide maat voor ons lichaamsvetgehalte, wat niet correct is. Ook is BMI minder goed bruikbaar bij kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met veel spiermassa.”

Vetpercentage bepalen dankzij algoritme

Het onderzoeksteam van HOGENT ging daarom op zoek naar alternatieven. “Uiteraard bestaan er heel wat andere methoden die een preciezer beeld kunnen geven van iemands lichaamsvetpercentage,” vertelt Willem. “Maar hiervoor heb je erg dure meetapparatuur nodig, zoals bijvoorbeeld een MRI-scan, waardoor ze minder toegankelijk zijn voor een breed publiek.” Binnen het onderzoeksproject van HOGENT ontwikkelde het team een algoritme waarmee het vetpercentage preciezer bepaald kan worden dan door het berekenen van BMI. Via enkele eenvoudige metingen van lichaamsmaten kan het algoritme een berekening maken van het vetpercentage in iemands lichaam. Om tot dit algoritme te komen, hebben de onderzoekers op basis van 3D-bodyscans bepaald welke lichaamsmaten en/of verhoudingen tussen deze maten bepalend waren voor het vetpercentage. Het team onderwierp tweehonderdvijftig proefpersonen aan verschillende meetmethoden. Naast enkele manuele metingen, onderging elke proefpersoon een 3D-bodyscan, en werd het vetpercentage bepaald door middel van een referentiemeting in de Bodpod en een bio-elektrische impedantiemeting.

Internationale samenwerking

Om het algoritme verder te ontwikkelen tot een bruikbare tool, besloot HOGENT in zee te gaan met het Deense bedrijf Global Scanning, een internationale marktleider in scantechnologieën. Zij zullen het algoritme verwerken in de software ‘Shapewatch’, wat dan weer een samenwerking is tussen het Gentse bedrijf QuantaCorp en Global Scanning.

Willem De Keyzer is erg tevreden met de uitkomst van het project. “Het was een bijzonder uitdagend en boeiend onderzoeksproject, waarin HOGENT-onderzoekers uit verschillende disciplines op een succesvolle manier samenwerkten. Het algoritme, het uiteindelijke resultaat van het project, kon meteen rekenen op heel wat internationale belangstelling. Toch kozen we bewust voor een samenwerking met een bedrijf uit het Gentse, om ons praktijkgerichte onderzoek meteen regionaal te kunnen verankeren. Het internationaal tintje van de samenwerking met Global Scanning maakt het project voor mij helemaal af”, besluit De Keyzer.