Facebook Pixel Voorzitter studentenraad opent academiejaar - Hogeschool Gent
Voorzitter studentenraad opent academiejaar

Voorzitter studentenraad opent academiejaar

De start van het academiejaar is hét moment om de krijtlijnen uit te zetten van het komende werkjaar. Stijn Verschueren, voorzitter HOGENT Studentenraad, bracht een krachtige boodschap in de Miry-concertzaal. Zijn speech ‘We zijn meer dan een combinatie van 0 en 1’ kan je hier integraal terugvinden.

Technologie verandert in een oogopslag. Wat we vroeger niet voor mogelijk hielden, is vandaag een evidentie. Denk maar aan de evolutie van computers. De tijd dat zware toestellen in aparte kamers de standaard waren, ligt ver achter ons. We willen alles binnen handformaat én handbereik.

Zelfs een nieuw soort toestellen loert al om de hoek: de kwantumcomputer. Een computer die niet meer enkel met eentjes en nullen rekent, maar ook de waarden tussen 1 en 0 als een optie bekijkt. Dit brengt een nieuwe manier van denken met zich mee. Een met meer uitkomsten en meer invalshoeken. Een holistische manier van denken.

We zijn geen afzonderlijke stukjes, maar maken deel uit van een grotere puzzel. We kunnen ook verschillende rollen tegelijkertijd invullen. Noem ons dus niet enkel zus of zo. Geef ons alsjeblieft geen label, zwart of wit. En durf al zeker niet te stellen dat we een optelsom zijn van nullen en eentjes. Neen.

Wij zijn kameleons. We proberen ons aan te passen aan elke situatie. Die opvatting introduceer ik heel graag binnen onze studentenraad. We zijn niet alleen student, maar ook ondernemer, sporter, Buddy, en nog zoveel meer. Vanuit al die verschillende rollen delen we opvattingen. We zijn een verzameling van invloeden, visies en ervaringen. Een ideale voedingsbodem om een veelzijdig beleid te voeren.

Ik denk dat velen in deze zaal wel al eens van het Strategisch plan van HOGENT hebben gehoord. HOGENT definieert er haarscherp haar missie, visie en strategische doelstellingen in. Zo lees je bijvoorbeeld het volgende:

‘Studentenparticipatie en -inspraak zijn een evidentie. Studenten hebben
aan HOGENT een belangrijke stem in het beleid en nemen een actieve rol op als medebestuurder.’

Maar is dat effectief zo? De omkadering en de middelen zijn er inderdaad. Maar we moeten kritisch durven zijn!

Studentenparticipatie blijft soms nog een hol begrip. Wij zien de studentenraad niet gewoon als een orgaan dat zijn krabbel onder adviezen zet. Of dat een onderwijs- en examenreglement goedkeurt. Neen. Studentenparticipatie betekent voor mij persoonlijk een brede impact hebben op het campusleven en het onderwijs.

Het gaat om een goeie verstandhouding tussen studenten en het beleidskader. Een relatie die gebaseerd is op een intensieve wisselwerking. Ook al komt er af en toe wat trekken en sleuren bij.

HOGENT geeft ons de opdracht om de stem van elke student te laten weerklinken. Het is aan ons om hem te kúnnen horen.

Een studietraject op zich is niet altijd even gemakkelijk. De ene student fiets vlotjes door zijn opleiding. De andere valt wel al eens plat of rijdt in de gracht. Dat bewees een interview op de openbare omroep. Drie studenten vertelden openhartig over de moeilijkheden tijdens hun parcours.

De druk is hoog en de manier van onderwijs is vaak eenzijdig. Soms vinden studenten hun draai niet, voelen ze zich ‘mis begrepen’ of worden ze thuis met een moeilijke situatie geconfronteerd. Net daarom is het belangrijk dat we voor onze studenten een veilige haven creëren. HOGENT zet daar al hard op in, maar het mag voor de studentenraad nóg een stapje verder. Hoe dan? Wel, laten we samen werk maken  van ónze hechte HOGENT-community.

Ik citeer nog eens uit het Strategische plan: 

‘De campus is een plaats van reflectie en verbondenheid én een ankerpunt
in het leren van de student. Studenten en medewerkers voelen zich er thuis.’

Als studentenraad staan we daar volledig achter. Want wij streven naar campussen waar iedereen kan thuiskomen. Niet alleen studenten, maar ook het personeel. Want wij studenten hebben jullie ook nodig. HOGENT zegt ook een plek te willen zijn waar studenten kritisch mogen nadenken en ruimte krijgen om te groeien. Wij willen dat studenten voldoende skills ontwikkelen om er zelfstandig op uit te trekken. Vanuit de studentenraad willen we hen weerbaar maken en hen laten zien dat ze effectief iets kúnnen veranderen.  

Een mooie insteek, hoor ik jullie denken. Maar hoe maak je zoiets concreet? Rome is natuurlijk niet in een dag gebouwd, zelfs ons T-gebouw niet. Stap voor stap is het plan.  We werken aan onze toegankelijkheid. En dit willen we doen met het volgende. Transparantie én inclusie.

Laten we beginnen met transparantie.  Een eerste voorwaarde voor een community is open en toegankelijke communicatie. Bij de studentenraad gaat het zeker om de inhoud, maar we moeten er ook voor zorgen dat iedereen op de hoogte is van onze realisaties. We willen breder en intensiever communiceren. Zowel via sociale media als op de campus zelf.

Ook ons lokaal op campus Schoonmeersen willen we dichter bij de student brengen, zodat we gemakkelijker met hen in dialoog kunnen gaan. Onze deur staat figuurlijk altijd open, maar we zijn soms wat moeilijk zichtbaar. 

Daarnaast willen we onze structuren verduidelijken en actualiseren. Een hedendaagse draai die de student aanzet tot participatie.

Daarnaast is er inclusie. Het valt niet te ontkennen dat er dit academiejaar veel op stapel staat.

  • De inkanteling van de graduaatstudenten (GO5),
  • een nieuwe decaan voor de School of Arts,
  • de verdere uitbreiding van studentenbegeleiding plus,
  • campussen in ontwikkeling, 
  • én straks ook een nieuwe organisatiestructuur…

Dat brengt uitdagingen met zich mee voor onze werking. We mogen ons niet blind staren op modeltrajecten of dagopleidingen. Als we streven naar meer inspraak, dan moeten we ook onze manier van werken aanpassen. Zo worden vergaderingen, evenementen, … toegankelijker. Acties waarbij er aan cocreatie gedaan wordt met de buurt, het personeel en studenten, willen we dit jaar ook actief ondersteunen.  

Laten die intenties alvast een mooi begin zijn om te bouwen aan ‘ons’ HOGENT. Niet alleen als onderwijsinstelling, maar des te meer als een community. Een plek waar ruimte is voor iedereen en waar iedereen gehoor krijgt. Een omgeving waar wij verschillende rollen tegelijkertijd kunnen opnemen: durvers, dromers, doeners, denkers. Net zoals de kwantumcomputers aan het begin van mijn betoog. Want we zijn nu eenmaal zoveel meer dan een combinatie van 0 en 1.