Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

WILLEM DE KEYZER WINT VERDONKPRIJS VOOR DIETETIEK

Afbeelding Willem De Keyzer wint Verdonkprijs voor dietetiek

“Belgen eten te veel suiker en te weinig groenten” is een bericht dat we geregeld in de media horen. Maar waar zijn die vaststellingen op gebaseerd? En kloppen ze wel? De metingen bij de bevolking van een land die aan de basis liggen van dergelijke vaststellingen, worden voedselconsumptiepeilingen genoemd. Dr. Willem De Keyzer van de HoGent werd door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België bekroond met de prof. dr. G. Verdonk-prijs voor zijn onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze methoden.

Willem De Keyzer is als lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding voedings- en dieetkunde van de HoGent. In 2014 promoveerde hij tot doctor in de medische wetenschappen, met een proefschrift over de validiteit van methoden om voedselinname te meten. Voor dat onderzoek heeft hij nu de prof. dr. G Verdonkprijs gekregen. 

De jury looft de pragmatische en systematische aanpak en de waardevolle adviezen en aanbevelingen voor toekomstige voedselconsumptiepeilingen. “Met zijn proefschrift levert Willem De Keyzer een belangrijke bijdrage aan surveillance van voedingsinname en volksgezondheid in België en aan de verdere uitbouw van voedingsonderzoek op internationaal vlak.”

Verschillende meetmethoden leiden tot fouten

Europa stelt tot op vandaag nog geen eisen aan zijn lidstaten voor de verzameling van voedselconsumptiegegevens. Toch worden er in vele Europese landen al peilingen uitgevoerd die waardevolle informatie bieden en een centrale plaats innemen bij de uitwerking van nationale voedings- en gezondheidsprogramma’s. In België zorgt de FOD Volksgezondheid voor deze peilingen. De laatste meting in ons land dateert van 2014, toen werden 3.200 Belgen bevraagd over hun eetgewoontes. 
 
In zijn doctoraatsproefschrift beschrijft Willem De Keyzer enerzijds welke fouten er optreden bij het meten van voedselinname in de Belgische voedselconsumptiepeilingen en maakt hij een uitgebreide analyse van methodologische aspecten in vijf continenten om zo de Europese strategieën en methoden in een mondiaal perspectief te plaatsen. Het einddoel is om internationaal tot harmonisering te komen tussen de voedselconsumptiepeilingen. 

Onderschattingen tot dertig procent

We leren uit zijn onderzoek dat hoe zorgvuldig en gestandaardiseerd de metingen ook uitgevoerd worden, metingen van voedsel- en nutriënteninname de werkelijke consumptie onderschatten. Op nutriëntenniveau liggen de onderschattingen tussen vijf en dertig procent, op voedingsmiddelenniveau kunnen ze nog groter zijn. 

Wanneer resultaten van voedselconsumptiepeilingen uit verschillende landen vergeleken worden, vormen die onderschattingen niet zo een probleem, op voorwaarde dat ze in alle landen even groot zijn. Uit het Europees onderzoek waar Willem De Keyzer aan meewerkte, blijkt in elk geval dat de gemaakte fouten vergelijkbaar zijn. 

In zijn aanbevelingen besluit Willem De Keyzer dat de grootste uitdagingen liggen in de zoektocht naar methoden die niet gebaseerd zijn op zelfrapportage, om zo meer objectieve en accurate gegevens over voedselconsumptie te kunnen verzamelen. Zo kan er gezocht worden naar biologische merkers in bloed of urine, of objectieve informatie verzameld worden door middel van sensoren en camera’s in de smartphones van de respondenten. Naar deze nieuwe technologieën wordt momenteel nog veel onderzoek gedaan.