Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

AANDACHTSPUNTEN INHOUD

Tekstindeling

Deel de syllabus op in zinvolle en hanteerbare brokken en zorg dat elk hoofdstuk steeds een inleiding, midden en slot heeft. Elk hoofdstuk begint met een inleiding die motiveert, aansluit bij de voorkennis van de student en de opbouw van het hoofdstuk duidelijk maakt.

Gebruik niet meer dan drie titelniveaus onder de hoofdstuktitel om de structuur voldoende overzichtelijk te maken.

Neem voorbeelden op.

Neem waar nuttig verwerkingsopdrachten of vragen op.

Zelftoets

Elk hoofdstuk biedt een zelftoets aan die een voorafspiegeling is van het examen. Er is terugkoppeling bij de zelftoets tijdens de les.

Bronvermelding

Als je een syllabus schrijft, maak je vaak gebruik van publicaties van anderen. Om deze intellectuele eigendom te beschermen, is het noodzakelijk om de bronnen die je hebt gebruikt, kenbaar te maken.

Als je een tekst overneemt zonder de eigenlijke auteur te vermelden, pleeg je plagiaat. De lezer kan dan niet nagaan tot welke onderzoeksbevindingen je zelf bent gekomen en welke werden overgenomen van anderen. 

Zorg daarom dat elke  syllabus over een bibliografie met de juiste bronvermelding beschikt.