Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 

Expertiseportaal

Neem een kijkje op ons expertiseportaal voor een overzicht van onze expertise.

Afbeelding HENDRIK VANSOMPEL

De verdediging zal plaatsvinden op vrijdag 23 augustus 2013 om 15:30 in de Jozef Plateau-zaal
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Promotoren

Prof. dr. ir. Luc Dupré
Vakgroep Elektrische Energie, Systemen & Automatisering,
Universiteit Gent

Prof. dr. ir. Peter Sergeant
Vakgroep Elektrische Energie, Systemen & Automatisering,
Universiteit Gent
Vakgroep Elektriciteit, Hogeschool Gent

Samenvatting

Elektrische motoren vormen een zeer belangrijke groep van elektriciteitsverbruikers. Hun aandeel wordt ingeschat op 43%-46% van het totale elektriciteitsverbruik.

Het aandeel van elektriciteit verbruikt door elektrische motoren wordt verwacht verder te stijgen door onder meer de toename van het aantal elektrische voertuigen. Omdat een groot deel van de huidig geproduceerde elektriciteit  afkomstig is uit centrales die werken op klassieke fossiele brandstoffen, hebben elektrische motoren een indirecte bijdrage tot de productie van broeikasgassen. Daarom leggen recente wetteksten een minimale energie-efficiëntie op voor elektrische machines en wordt de aanwending van hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en  windenergie gestimuleerd.

De permanentemagneetbekrachtigde machines met axiale flux (figuur) zijn vanwege hun compacte bouwvorm, hoge vermogensdichtheid en goede energie-effici¨entie, uitermate geschikt als motoren in elektrische voertuigen en als generatoren in kleine windturbines.


Door de geometrie verder te optimaliseren, gebruik te maken van superieure materialen en geavanceerde  technologie¨en te introduceren, kan de energie-efficiëntie van dit type elektrische machine verder verbeterd worden. Om de effectiviteit van de energie-efficiëntieverhogende maatregelen te evalueren, worden in het voorgestelde doctoraatswerk wiskundige modellen opgebouwd die de elektromagnetische eigenschappen van de permanentemagneetbekrachtigde machines met axiale flux beschrijven. Hierdoor kunnen nieuwe elektrische motoren en generatoren ontworpen worden die ruimschoots de nieuwe standaarden van energie-efficiëntie halen.


Hendrik Vansompel
Universiteit Gent
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Systemen &
Automatisering (EESA)
Laboratorium voor Elektrische Energietechniek
(EELAB)