Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 

Expertiseportaal

Neem een kijkje op ons expertiseportaal voor een overzicht van onze expertise.

Afbeelding SONIA LABEAU

Evidence-based prevention of healthcare-associated infection

Talrijke publicaties rapporteren dat zorgverleners de preventierichtlijnen van zorginfecties slechts beperkt volgen. Het onderzoeksproject ‘Evidence-based prevention of healthcare-associated infection’ wil zorgverleners meer kennis bijbrengen over deze richtlijnen en ze helpen te verbeteren. Op donderdag 21 maart verdedigt onderzoekster Sonia Labeau haar doctoraatsproefschrift.

Als eerste stap werd de kennis van zorgverleners getest via een behoeftenanalyse op Europese schaal. De resultaten brachten algemene ontgoochelende testscores aan het licht die lager lagen dan de conventionele 50%-drempel om te slagen voor een test.

Door middel van open-sourcesoftware en in een begrijpelijke taal werd een e-cursus ontwikkeld die de basisbeginselen van de preventie van zorginfecties bundelt. Via e-learning kunnen cursisten op eigen tempo studeren waar en wanneer ze dat willen. Via verschillende soorten oefeningen kunnen studenten hun leerevolutie opvolgen. De cursus werd gevalideerd door een team experts op het gebied van infectiepreventie.

Om na te gaan of de cursus er daadwerkelijk in slaagt blijvende kennis bij te brengen, werd een studiewebsite gecreëerd waar alle betrokkenen in patiëntenzorg zich vrijwillig voor de module konden registreren. Na een pretest kregen ze maximaal acht weken toegang tot de cursus. De feitelijke studietijd werd automatisch geregistreerd en meteen na de studieperiode werd een eerste posttest afgelegd om het onmiddellijk leereffect van de cursus na te gaan. Twaalf weken later volgde een tweede posttest om de mate van kennisretentie te evalueren.

Met een beperkte tijdsinvestering in het studeren van de cursus werd een significante onmiddellijke gemiddelde stijging van de kennis (+24%) en residueel leereffect (+18%) opgetekend bij verpleegkundigen, artsen, studenten en andere zorgverleners. Hoewel de cursus oorspronkelijk ontwikkeld was voor zorgverleners in een setting voor kritieke zorg, bleken ook andere gezondheidswerkers er significant baat bij te hebben.

‘Evidence-based prevention of healthcare-associated infection’ is een onderzoeksproject uitgevoerd aan de HoGent onder promotorschap van de UGent.