Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

MULTIDISCIPLINAIR PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Multidisciplinair praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 

Vele actuele problemen vragen een multidisciplinaire aanpak, zowel in het onderzoeksproces als in de beroepspraktijk. Daarom stimuleert HOGENT multidisciplinaire samenwerking en zet het de helft van de interne onderzoeksmiddelen in op multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Hierbij werken onderzoekers uit verschillende disciplines samen aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 

Door in te zetten op multidisciplinair onderzoek versterken we de maatschappelijke rol van onze hogeschool en vergroten we onze economische, sociale en culturele meerwaarde. De intensievere samenwerking over de grenzen van de vakgroepen en faculteiten heen, is een boost voor de expertiseopbouw van onze onderzoekers en vakgroepen.

Studenten die betrokken worden bij multidisciplinaire projecten worden gestimuleerd om hun blik te verruimen naar nieuwe disciplines en samen te werken met studenten uit andere opleidingen. Ze leren zoeken naar een gemeenschappelijke taal en respect te hebben voor inzichten uit andere vakgebieden.