Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

KWALITEITSKADER PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Het bestuurscollege keurde op 8 december 2017 de blauwdruk goed van een nieuw Kwaliteitskader praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek voor de vakgroepen van de HoGent.

Binnen dit kader heeft de HoGent voor zichzelf vier kwaliteitsstandaarden geformuleerd. Die hebben betrekking op het onderzoeksprofiel van de vakgroep, de onderzoeksorganisatie, de verbondenheid tussen onderzoek en onderwijs en de impact van het onderzoek. Op basis van de vier standaarden zullen de vakgroepen van de HoGent samen met interne en externe peers reflecteren op hun werking als onderzoekseenheid. Zo krijgen ze zicht op hun sterktes en op mogelijkheden tot verbetering.

Tijdens de eerste helft van 2018 zullen we het kader een eerste keer uittesten in drie pilootprojecten. De vakgroepen Pedagogiek en Didactiek, Mode-, Textiel- en Houttechnologie, en Commerciële Economie en Ondernemerschap nemen daarbij het voortouw. Op basis van de pilootprojecten werken we de blauwdruk verder uit en sturen we bij waar nodig. Bij een positieve evaluatie zullen we het kwaliteitskader systematisch hanteren vanaf het academiejaar 2018-2019. Samen met de bestaande regie voor de borging van de onderwijskwaliteit in de opleidingen kan het uitgroeien tot een performant systeem van kwaliteitszorg voor twee kernprocessen van de HoGent.