Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NIEUWE PWO-OPROEP: DE DIRECTIE ONDERZOEK HELPT!

Afbeelding Nieuwe PWO-oproep: de Directie Onderzoek helpt!

In 2018 voorziet de HoGent in de financiering van vakgebiedverdiepende PWO-focusprojecten en multidisciplinaire onderzoeksprojecten met een looptijd van twee tot drie jaar. De einddatum voor het indienen van dossiers is vrijdag 1 maart 2018 om 15 uur.

Nieuw dit jaar is dat je vrijblijvend kan binnenspringen bij de directie Onderzoek, voor de gelegenheid in het vergaderlokaal van het International Office en STUVO, voor vragen en ondersteuning. Kom dus gerust langs (Overwale 42, aanmelden aan het onthaal)  op één van volgende dagen:

  • Vrijdag 12 januari
  • Donderdag 18 januari
  • Woensdag 24 januari
  • Dinsdag 30 januari
  • Maandag 5 februari
  • Vrijdag 16 februari
  • Donderdag 22 februari
  • Maandag 26 februari

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de HoGent is verbonden met de opleidingen, maatschappelijk geëngageerd, interdisciplinair en gericht op impact. De HoGent bouwt aan een duurzame samenleving (SD 5) en verbindt onderwijs en onderzoek (SD 7). Het PWO wordt gestuurd door een duidelijke onderzoeksagenda die geënt is op bestaande sterktes en op actuele maatschappelijke uitdagingen. Daarbij worden de principes van duurzaamheid (ecologische, sociale en economische) gehanteerd. De HoGent kiest ervoor om via de resultaten van het intern gefinancierd onderzoek een bijdrage te leveren aan een meer duurzame maatschappij. Daarom dienen de PWO-projecten in te zetten op het zoeken van oplossingen voor uitdagingen op het lokale en/of globale niveau die ook bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Een uitgebreide toelichting en de sjablonen zijn te vinden op het intranet.