Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OVERHEIDSOPDRACHTEN: HOE PAK JE DAT AAN?

In 2017 wijzigde de wet op de overheidsopdrachten. In een vorige nieuwsbrief lieten we al weten dat je volgens de nieuwe wetgeving pas vanaf het drempelbedrag van 30.000 euro met een openbare aanbesteding moet werken. Maar hoe ga je dan te werk wanneer je bij de uitvoering van een project een beroep wil doen op diensten van anderen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een app of het inschakelen van een onderzoeker in onderaanneming?

Voor bedragen tot 30.000 euro moet je altijd drie marktspelers raadplegen en offertes opvragen, vooraleer je de opdracht kan toewijzen. Of je moet kunnen aantonen dat er geen drie marktspelers zijn die over de gevraagde expertise beschikken, bijvoorbeeld in het geval van een monopolie. In beide gevallen is het belangrijk dat je alle bewijzen (opgevraagde offertes, geraadpleegde websites, eventueel argumentatie waarom je geen drie spelers kon raadplegen) verzamelt en bezorgt aan de collega’s van Financiën wanneer je hun vraagt om een bestelbon te maken.

 

Alle informatie over overheidsopdrachten en de te volgen procedures kan je ook terugvinden op het intranet.