Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

OVERZICHT

Onderzoek@HoGent

Met 200 onderzoeksactieve personeelsleden en een onderzoeksbudget van ongeveer 7,8 miljoen euro is de HoGent een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.
 

Dienstverlening

De HoGent stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat, studiedagen en navormingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie.

Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 

In de verschillende vakgroepen wordt ingezet op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en daar hebben we goede redenen voor.

Door in te zetten op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verhogen we permanent de kwaliteit van onze bacheloropleidingen. De nauwe samenwerking met het werkveld en de doorstroom van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs resulteert in een voortdurende actualisering van de curricula, de verdere professionalisering van onze docenten, meer interactie en voeling met het werkveld en het stimuleren van een kritische en ondernemende attitude bij de studenten.

Via praktijkgerichte onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven, contractonderzoek, dienstverlening, studiedagen, advies en vorming op maat biedt de expertise van de HoGent een economische, maatschappelijke en culturele meerwaarde.

Multidisciplinair praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 

Vele actuele problemen vragen een multidisciplinaire aanpak, zowel in het onderzoeksproces als in de beroepspraktijk. Daarom stimuleert de HoGent multidisciplinaire samenwerking en zet het de helft van de interne onderzoeksmiddelen in op multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Hierbij werken onderzoekers uit verschillende disciplines samen aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek binnen drie maatschappelijk relevante thema’s: leefbare stad en omgeving, zorg en maatschappij en product- en procesinnovatie

Door in te zetten op multidisciplinair onderzoek versterken we de maatschappelijke rol van onze hogeschool en vergroten we onze economische, sociale en culturele meerwaarde. De intensievere samenwerking over de grenzen van de vakgroepen en faculteiten heen, is een boost voor de expertiseopbouw van onze onderzoekers en vakgroepen.

Studenten die betrokken worden bij multidisciplinaire projecten worden gestimuleerd om hun blik te verruimen naar nieuwe disciplines en samen te werken met studenten uit andere opleidingen. Ze leren zoeken naar een gemeenschappelijke taal en respect te hebben voor inzichten uit andere vakgebieden.

Overzicht lopende multidisciplinaire projecten

Onderzoek in de kunsten

Met meer dan zeventig onderzoekers uit binnen- en buitenland trekt de School of Arts van de HoGent onmiskenbaar de kaart van het onderzoek in de kunsten. Alle onderzoeksprojecten zijn ingebed in een van de vakgroepen van de School of Arts, wat zorgt voor een vruchtbare wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs.

Voor meer informatie over het onderzoek in de kunsten, de lopende onderzoeksprojecten, onderzoeksresultaten en publicaties, klik hier.

Sylvia Defrance, Her Voice

Wetenschapscommunicatie

De Hogeschool Gent levert inspanningen om het brede publiek warm te maken voor wetenschap en techniek en om de relatie tussen wetenschap en maatschappij te verbeteren. Dit met steun van de Vlaamse Overheid (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie) en vaak in samenwerking met de andere instellingen van de Associatie Universiteit Gent. Hiervoor doen we een beroep op onderzoekers, lectoren en studenten.

Bekijk hier een overzicht van onze belangrijkste initiatieven.

 

Expertiseportaal

Neem een kijkje op ons expertiseportaal voor een overzicht van onze expertise.

Naar het expertiseportaal

 

Contact

Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
09 243 32 80

 

Onderzoeksnieuws

In de nieuwsbrief Onderzoek@HoGent worden diverse aspecten van het onderzoek aan de HoGent belicht. Informatie over lopende projecten, projectresultaten, mogelijke samenwerkingsverbanden, komende activiteiten, ... je leest het hier allemaal! Je kan inschrijven voor deze nieuwsbrief door te mailen naar onderzoek@hogent.be.

Nieuwsarchief bekijken