Facebook Pixel Integraal werken - Hogeschool Gent
Foto Integraal werken

Integraal werken.

I

Integraal werken.

Deze onderzoekslijn richt zich op integraal werken en het interprofessioneel samenwerken met de gemeenschap, buurten, informele netwerken en mensen in kwetsbare leefsituaties om een breed zorgbeleid uit te rollen. 

Een centrale uitdaging is de verkokering en de categoriaal georganiseerde basisvoorzieningen. Basisvoorzieningen worden meestal georganiseerd volgens doelgroep of problematiek. Verbinding tussen actoren als onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en de ruimere samenleving blijft vaak uit.

Zo kent onderwijs bijvoorbeeld een steeds breder zorgbeleid en een toenemend aantal betrokken actoren binnen de school, bijvoorbeeld zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, SES-leerkrachten, maar ook buiten de school, zoals brugfiguren, schoolpoortwerkers, OCMW-medewerkers of  bredeschool­actoren. Samenwerking tussen deze partijen gebeurt eerder ad hoc op basis van kortetermijn­netwerken.

Deze manier van werken komt niet tegemoet aan de complexiteit van ondersteuningsnoden en de dagelijkse realiteit waarin mensen in kwetsbare leefsituaties zich bevinden. Het zorgt ervoor dat mensen tussen de mazen van het net vallen, wat op lange termijn resulteert in nog complexere zorgnoden en een intensievere hulp- en dienstverlening.