Foto Toegepaste fiscaliteit in afstandsonderwijs

Toegepaste fiscaliteit in afstandsonderwijs.

T

Elke dag wordt het concept levenslang leren belangrijker. De flexibilisering van het onderwijs zorgt ervoor dat de mogelijkheden en het aanbod om te studeren uitbreiden. Bijscholen, actualiseren en specialiseren is een must. HOGENT biedt daarom deze opleiding in afstandsonderwijs aan.

Het volledige concept van de opleiding is afgestemd op zelfstudie. De cursussen zijn grondig herbekeken. Zo heeft elke module bijvoorbeeld een overzichtelijke studiewijzer met studietijdraming en talrijke tips voor een efficiënte aanpak. Feedback bij de oefeningen en zelftests zijn handige controletools om je vorderingen in de leerstof te checken.

Waarom op afstand?

Kies voor deze opleiding in afstandsleren als je werkt in de accountancy / fiscaliteit of je hebt een financiële functie in bijvoorbeeld een bank, een verzekeringskantoor, een administratie etc. Of als je graag wil studeren om een bijkomend praktijkgericht diploma te behalen, maar je wil je studies op een haalbare en aangename manier combineren met een voltijdse job.

Praktisch

Je volgt één avond per week les van 18 tot 21 uur. De lessen van het eerste modeltraject gaan door op maandagavond. Voor het tweede modeltraject is dat op dinsdagavond.

In semester 1  zie je een grondige studie van de personenbelasting en in semester 2 van de btw. Dit pakket combineer je dan met  afstandsleren  waarbij je per semester 2 vakken  gaat afwerken.

En natuurlijk kan je rekenen op de nodige online ondersteuning. Daarnaast volg je gespreid over de twee academiejaren een reeks praktische seminaries. Examens zijn gepland in januari en in juni. Eind augustus/september is een tweede examenperiode gepland. 

Na twee jaar studeren behaal je het bachelordiploma in de toegepaste fiscaliteit, geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Digitaal leerplatform

Op ons gebruiksvriendelijk digitaal leerplatform vind je bovendien alles wat je nodig hebt voor elke cursus: een leerpad, oefeningen, zelftests, aankondigingen,…

Door een ingebed forum en via e-mail blijf je in contact met je medestudenten en met je lectoren. Zo krijg je gegarandeerd de nodige begeleiding. Waar en wanneer jij wil.

Voor de opleidingsonderdelen 'Grondige studie van de personenbelasting en voorheffingen', 'Grondige studie van de btw' en 'Grondige studie van de vennootschapsbelasting' zijn er per semester drie uren contactonderwijs.

Dankzij die vakken kan je snel je voorkennis op fiscaal vlak grondig verdiepen en enkele uren les zijn daarbij zeker een toegevoegde waarde.

Bachelorproef

De bachelorproef bestaat uit geïntegreerde fiscale cases waar in team aan wordt gewerkt. Gerichte coaching is daarbij uiteraard zeer relevant vandaar dat ook voor de bachelorproef drie uren contactonderwijs zijn ingeroosterd.

We bieden jou een opleiding aan plus de noodzakelijke begeleiding om op afstand succesvol dit diploma te behalen.

Programma. 

Als afstandsleerder stel je zelf je programma samen, in functie van je beschikbare tijd, behoeften en wensen. Jij bepaalt dus zelf hoeveel opleidingsonderdelen je per semester opneemt uit een totaalprogramma van 60 studiepunten. Dit programma is niet opgesplitst in academiejaren precies om jou als afstandsleerder maximaal greep te geven op je eigen opleiding. Wel hebben wij de vereiste begincompetenties uitgeschreven, zodat je goed weet in welke volgorde je de opleidingsonderdelen het best volgt. Eenmaal je je eigen programma flexibel hebt samengesteld zien wij er uiteraard op toe dat je keuze realistisch en consistent is. En natuurlijk zijn wij altijd ter beschikking om je te coachen bij de samenstelling van je pakket.

Een voorbeeld van de opbouw van het programma over twee jaar:

Bachelor in de toegepaste fiscaliteit - afstandsonderwijs  semester studiepunten
Afstandsleren
Vennootschapsrecht (incl. VZW-wetgeving)
en rechtspersonenbelasting
1 3
Douane en accijnzen 1 3
Registratie- en successierechten 2 3
Lokale en regionale fiscaliteit 2 3
Internationale fiscaliteit 3 3
Procedures 3 3
Avondonderwijs
Grondige studie van de personenbelasting en voorheffingen 1 6
Grondige studie van de btw 2 6
Grondige studie van de vennootschapsbelasting 3 6
Bachelorproef 4 6
Seminaries en vaardigheidstraining
Fiscale topics 3 &4 5
Stage
Stage 3 & 4 13

KMO-portefeuille.

HOGENT is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van
KMO-portefeuille (erkenningsnummer
DV.O101616).

Voor het opleidings­onder­deel stage bestaan in deze opleiding drie mogelijk­heden: erkenning van eerder verworven competenties, stage op een relevante werkplaats of een project (als geen van bovenstaande mogelijkheden van toepassing kan zijn)

Eerder verworven competenties

Studenten afstandsleren die minstens 1 jaar (op ogenblik van EVC-aanvraag) op een relevante stageplaats werken in een functie op niveau van de afgestudeerde bachelor-na-bachelor en kunnen aantonen dat ze de competenties uit de studiefiche stage reeds verworven hebben door hun werkervaring kunnen een EVC aanvragen.

Prijs: 155 euro. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen voor stage als je je vrijstelling krijgt.

In een portfolio dien je de acht eindcompetenties voor het opleidingsonderdeel stage te bewijzen. Elke competentie dient bewezen te worden door bewijsstukken en vier korte reflecties dienen in het portfolio opgenomen te worden.

Stage

De student afstandsleren die op een relevante werkplaats tewerkgesteld is kan stage lopen in het bedrijf waar hij/zij werkt, gedurende tien weken of vijftig werkdagen.

Indien geen stage in eigen bedrijf mogelijk is kan een stageplaats gezocht worden in de lijsten met stagebedrijven beschikbaar gesteld door de opleiding.

Stage-uren worden bewezen aan de hand van een stagedag/logboek, ingevuld door de student, en aan het eind van de stage ondertekend door de stagementor (= begeleider in het kantoor).

Het stagedag/logboek bevat een beknopte beschrijving van de stageactiviteiten gedurende de hele stageperiode en een korte persoonlijke evaluatie. De student dient op het einde van de stage een stageverslag op te stellen waarin naast het stagedagboek ook twee reflectieteksten zijn opgenomen.

Project

Alleen als geen van bovenstaande mogelijkheden van toepassing is kan de student zelf een project voorstellen dat, na goedkeuring door de stagecoördinator, bij voorkeur op jaarbasis uitgewerkt wordt.

De student werkt individueel aan een fiscaal project dat vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en onderzoeksvraag. De student gaat zelf op zoek naar een passend project (praktische case). Dit kan een project zijn binnen het eigen bedrijf.

Mogelijkheden situeren zich op vlak van bijvoorbeeld fiscale optimalisatie, onderzoek met betrekking tot diverse domeinen uit de fiscaliteit en analyse van een fiscaal probleem/project.

Op geregelde tijdstippen moet tussentijds gerapporteerd worden, vooraf te bespreken met de stagebegeleider. In het stageverslag worden volgende onderdelen opgenomen:

 • Project: probleemstelling en onderzoeksvraag, uitwerking/oplossing, methodiek en tijdsbesteding
   
 • Portfolio: wordt aangelegd met o.a. functieprofiel van de job; bewijsmateriaal en feiten die aantonen dat de competenties aan bod komen/kwamen tijdens je job/beroepsactiviteit: welke activiteiten, wanneer, resultaat ervan; reflectie over de mate waarin deze activiteiten bijdroegen tot het bereiken van de competenties
   
 • Eindreflectietekst

Hoe inschrijven? 

Was je nooit eerder ingeschreven aan HOGENT en wens je je in te schrijven voor het eerste standaarddeeltraject van de bachelor na bachelor toegepaste fiscaliteit in afstandsleren (= 24 studiepunten)? Dan kan je online inschrijven door je online te registreren of gewoon eens langskomen op de campus Schoonmeersen (openingsuren en inschrijvingsdata).

Stap 1: online registratie

Registreer je online via webreg.hogent.be. Deze registratie verbindt je nergens toe en geeft je geen inschrijvingsrecht, maar versnelt wel je latere inschrijving.

Enkele aandachtspunten:

 • Stel de juiste opleiding in.
 • Antwoord JA op de vraag van Vrijstellingen omdat een studie afstandsleren altijd een traject op maat is!
 • Persoonlijke gegevens kan je gemakkelijk laten inlezen met je ID-kaart als je een kaartlezer hebt.
 • Geef specifieke vragen of opmerkingen door in het vak EXTRA.
 • Laad een scan van de vereiste documenten op.
Stap 2: studieprogramma samenstellen
 • Duid in het studieprogramma de opleidingsonderdelen van het standaarddeeltraject aan in de uiterst linkse kolom 'S' in het studieprogramma.
  Wil je afwijken van de standaardsemesterindeling van het eerste deeltraject? Vermeld dit dan in het Opmerkingenvak.
 • Als je klaar bent kan je jouw online studieprogramma doorsturen. Klik hiervoor onderaan in het scherm op de knop 'Contacteer de hogeschool'.
 • Stuur een mailtje naar de studietrajectbegeleider dat je de online inschrijving hebt afgerond.

Ben je in het huidige academiejaar al ingeschreven aan HOGENT? Dan kan je via Ibamaflex je herinschrijvingsaanvraag en je studieprogramma voor het nieuwe academiejaar invullen.

Wil je inschrijven met een geïndividualiseerd traject (een individueel programma dat afwijkt van het standaarddeeltraject) of was je ooit eerder ingeschreven als student aan HOGENT? Neem dan eerst contact op met studietrajectbegeleider Annick Van den Meersschaut of maak online een afspraak via stb.hogent.be.

In dat geval is een bestelbon of verklaring op eer van de werkgever met volgende gegevens vereist:

Bestelbon
 • Naam en adres van werkgever of bedrijf
 • Ondernemingsnummer
 • Bestelbonnummer of referentie
 • Naam en opleiding van de student
Verklaring op eer
 • Naam en adres van werkgever of bedrijf
 • Ondernemingsnummer
 • Referentie
 • Naam en opleiding van de student
 • Naam en handtekening van leidinggevende of zaakvoerder

Heb je de bestelbon of de verklaring op eer niet kunnen uploaden bij de webregistratie? Geen nood, bezorg het document dan zo snel mogelijk via mail aan de studietrajectbegeleider.

Als ondernemer kan je een beroep doen op de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid om jouw opleiding deels te betalen. Ben je werknemer in een KMO, informeer je dan bij je werkgever om na te gaan of jouw opleiding via KMO-portefeuille deels kan worden betaald. Ook hiervoor is een bestelbon of verklaring op eer vereist! Lees er alles over op www.kmo-portefeuille.be.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 14 kalenderdagen na de effectieve start van de opleiding. Het erkenningsnummer van HOGENT is DV.O101616.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Waar kan je deze opleiding volgen?

De lessen en de contactmomenten
vinden plaats op campus Schoonmeersen in Gent.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!
Stuur een mailtje naar isabelle.goethals@hogent.be.