Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DOELSTELLINGEN EN EINDTERMEN

Afbeelding Doelstellingen en eindtermen

De opleiding Toegepaste Fiscaliteit is erop gericht om je niet alleen een grondige kennis mee te geven van de verschillende aspecten van de fiscaliteit. Einddoelstelling is om je de vaardigheden en attitudes bij te brengen om die kennis ook effectief te gaan toepassen in de praktijk.


Als afgestudeerde van deze opleiding:

 • Kan je kennis en inzichten met betrekking tot verschillende domeinen van de fiscaliteit en het vennootschapsrecht kritisch evalueren en combineren: btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting, lokale, regionale en internationale fiscaliteit, douane en accijnzen, registratie- en successierechten, vennootschapsrecht, rechtspersonenbelasting en vzw’s.
  Je kent de fiscale wetgeving en de procedures. Je volgt de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op en je kan  adequaat toepassen in een beroepscontext.
 • Kan je complexe fiscale vaardigheden toepassen, gelinkt aan onderzoeksuitkomsten. 
  Je kan na voorbereidend onderzoek fiscale aangiften opstellen, controletaken uitvoeren, informeren en adviseren, cliënten vertegenwoordigen en fiscale contacten onderhouden.
 • Kan je relevante fiscale gegevens verzamelen en interpreteren en kan je methodes en hulpmiddelen selecteren  en innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe fiscale problemen op te lossen.
  Je kan een complex fiscaal probleem duidelijk omschrijven en afbakenen. Je kan vlot en zelfstandig de relevante wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en andere bronnen opzoeken voor informatie over een probleem. Je kan de aangeboden informatie distilleren in functie van het probleem. Je kan duidelijke en gefundeerde conclusies trekken die aansluiten op de probleemstelling. Je kan resultaten bespreken in relatie tot de probleemstelling. Je kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan. Je kan knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Je stelt fiscale dossiers samen, je stelt de fiscale aangiftes nauwkeurig en correct op en je kan de belasting optimaliseren o.a. door gebruik te maken van fiscale softwarepakketten.
 • Kan je handelen in complexe en gespecialiseerde fiscale contexten.
  Je kan de financiële consequenties van diverse benaderingen becijferen en je overweegt diverse mogelijkheden als oplossing voor een complex fiscaal probleem. Je weet de best passende oplossing te kiezen en je kan voldoende snel tot conclusies komen, terugkoppelend naar de theorie
 • Kan je gemaakte keuzes ethisch verantwoorden. werken en pas je de deontologische regels toe eigen aan het beroep
 • Kan je helder en correct rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
  Je kan overtuigen, je kan onderhandelen en je levert een eigen kritische bijdrage.
 • Kan je functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief.
  Je neemt op eigen initiatief taken op jou, overweegt vooraf hoe je iets zal aanpakken, maakt een planning en respecteert deadlines. Als je geconfronteerd wordt met een probleem ben je zelfzeker en zoek je zelfstandig naar een oplossing. Je reageert op een constructieve manier op onverwachte omstandigheden en je gaat zorgvuldig met persoonlijke en gevoelige informatie om.
 • Kan je op een overzichtelijke en efficiënte manier taken correct en nauwkeurig afwerken binnen de deadline en je geeft daarbij het beste van jezelf.
 • Ben je een teamspeler en kan je medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van collectieve resultaten.
  Je beschikt over het vermogen om projectmatig te werken.Je kan coördineren met anderen en omgaan met conflicten. Je bent sociaalvaardig in team, communicatief ingesteld en toegankelijk naar andere mensen. Je weet je te integreren in een team en je stelt je hulpvaardig op als anderen in problemen komen. Je brengt  eigen ideeën in de groep en je kan fiscale kennis doorgeven aan anderen. Je identificeert je met de groepsbelangen en werkt constructief samen met anderen.